Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Európske solárne dni 2017

Európske solárne dni (ESD) sa uskutočnia od 1. do 15. mája 2017. Hlavným organizátorom je Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje, n. o. (SK REA). Podrobné informácie o ESD možno nájsť na oficiálnej stránke http://www.solarnedni.sk/. Program Organizácie spojených národov pre životné prostredie vyhlásil 3. mája za Deň Slnka.

Slovenská ústredná hvezdáreň sa zapojí do tejto kampane formou zdôraznenia energetickej dôležitosti Slnka ako obnoviteľného zdroja energie pre exkurzie počas pracovných dní 2. - 5. mája, 9. - 12. mája a v pondelok 15. mája 2017. V prípade priaznivého počasia bude možné v uvedených dňoch pozorovať Slnko ďalekohľadom v historickej budove SÚH. Program v planetáriu bude zameraný na Slnko a Slnečnú sústavu. Návštevné hodiny a obsadenosť vstupov do hvezdárne môžete zistiť TU.