Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Noc výskumníkov v Hurbanove

Každoročne sa v členských štátoch Európskej únie organizuje v posledný septembrový piatok Európska noc výskumníkov. Slovenská ústredná hvezdáreň sa v spolupráci s Geomagnetickým observatóriom Ústavu vied o Zemi (GO ÚVZ) SAV v Hurbanove zapája do tohtoročnej noci výskumníkov dňa 28. 9. 2018 nasledovným programom:

Program v planetáriu SÚH - od 17.30, 18.30 (maďarský program), 19.30, resp. 20.30.

Prehliadka historického seizmografu GO ÚVZ a krátky výklad o meraniach magnetického poľa Zeme - od 18.30, 19.30, 20.30, resp. 21.30.

Večerné pozorovanie pomocou ďalekohľadov v historickej budove SÚH - od 19.00, 20.00, 21.00, resp. 22.00.

Vstupné: program v planetáriu 1 €, prehliadka seizmografu GO UVZ a pozorovanie ďalekohľadmi v historickej budove SÚH – zadarmo.

Všeobecné informácie o Noci výskumníkov: http://www.nocvyskumnikov.sk/

Webová stránka Geomagnetického observatória ÚVZ SAV v Hurbanove: http://www.geomag.sk/

 

Tešíme sa na Vašu návštevu!