Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Slnko

23. celoštátny slnečný seminár

Liptovský Mikuláš, 30. máj - 3. jún 2016
SUH

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 23. celoštátny slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 30. mája - 3. júna 2016 v Liptovskom Mikuláši.

Cieľom seminára je prezentovať nové výsledky slnečnej fyziky a z oblasti vzťahov Slnko - Zem ako i poskytnúť prehľad o súčasnom stave vo vybraných oblastiach slnečnej fyziky a geofyziky. Samostatný priestor bude venovaný prezentácii prác študentov a doktorandov astronomických pracovísk a výsledkom odbornej a popularizačnej práce hvezdární SR a ČR. Pozvané referáty, ústne prednesené príspevky i postery by sa mali týkať nasledovných oblastí: fyzikálne javy v slnečnej atmosfére, slnečná aktivita, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie a geoaktivita.

Z referátov prednesených na seminári plánuje SÚH vydať Zborník referátov v elektronickej forme na CD.

Podrobné informácie tu: