Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Zmena ceny časopisu KOZMOS

Vážení čitatelia časopisu KOZMOS,

oznamujeme Vám, že od 1. 1. 2016 sa mení cena jedného čísla časopisu KOZMOS na 2 €, pre abonentov ročne na 10,80 € vrátane poštovného. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta. Periodikum si môžete objednať aj u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo, telefonicky: 035/2451109, fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @ suh.sk, alebo priamo u distribútora http://www.predplatne.sk/home/1275-kozmos .