Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Neperiodická tlač

Nebeské perly české a slovenské astrofotografie

Nebeské perly české a slovenské astrofotografieTáto nádherná kniha v tvrdej väzbe bola vydaná k 10. výročiu súťaže Česká astrofotografie měsíce, ktorú organizuje Česká astronomická společnosť. Publikácia je určite inšpiratívna nielen pre astronómov či fotografov, ale zaujme každého. Na lesklom kriedovom papieri nájdete vytlačených 95 víťazných fotografií aj s technickými údajmi, postupmi a popismi, ktoré zachytili výhradne astrofotografi z Čiech a zo Slovenska.  

 

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk

 

Cena 8 EUR

 

 

Astrofotografia pre začiatočníkov a mierne pokročilých

Autor: Karol Petrík

Určite ste sa už aj Vy stretli s nádhernými snímkami hviezdnej oblohy, Mliečnej cesty, Mesiaca, planét či hmlovín. Isto si myslíte, že tieto snímky mohol urobiť len nejaký astrofotograf – profesionál. Táto kniha aj Vám umožní získať takéto zábery. Odhalí Vám základné pojmy astrofotografie. Poradí, aký fotoaparát si zadovážiť, prípadne ako upraviť ten, ktorý už vlastníte. Vysvetlí, ako snímky získať a ako ich následne počítačovo spracovať.
Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk
Cena: 7,40 EUR

 

 

Otáčavá mapa hviezdnej oblohy


Otáčavá mapa hviezdnej oblohy je praktická pomôcka pre orientáciu a určovanie hviezd, súhvezdí a ďalších objektov na nočnej oblohe počas celého roka. Na druhej strane je mapa Mesiaca s vyznačenými a pomenovanými najvýznamnejšími útvarmi na jeho povrchu a kalendár novov splnov Mesiaca do roku 2023.
Mapu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/2451102, fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk
Cena: 2,50 EUR

 

 

Astronomické oko

Astronomické okoAutor: Peter Begeni

 
"Autor si vytyčil na první pohled jednoduchý úkol pomoci astronomům-amatérům, kteří se v době internetu a nádherných astronomických snímků, pořizovaných velkými pozemními i kosmickými teleskopy a širokoúhlými kamerami pomocí výkonných čipů CCD, nevzdali potěšení prohlížet si v čím dál tím vzácnější noční tmě oblohu očima, anebo v okuláru relativně malých a často i lehce přenosných dalekohledů."

"Autorovi se v knize podařilo shromáždit a utřídit informace, které poslouží daleko širšímu okruhu čtenářů, než jsou jen hvězdáři-amatéři. Je to fakticky odborná učebnice psaná však jazykem přístupným i laikům, bohatě vyšperkovaná obrázky, fotografiemi i grafy a okořeněná báječnými citáty, anekdotami a bonmoty."
                                                                                                                        Jiří Grygar

 Rozsah publikácie: 302 str.
Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, 035/2451109, fax: 035/7602487,  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. )
Cena: 5,50 EUR

Úvod do dejín astronómie

Autor: Ladislav Druga
Fortunae rota (koleso osudu), ISS a nekonečné hlbiny vesmíru

Astronómia, matka vied, (a s ňou i astrofyzika a kozmológia), prežívajú zlatý vek. Čoraz výkonnejšie prístroje, na Zemi i vo vesmíre, superpočítače, narastajúci počet kvalifikovaných vedcov, spolupracujúcich v medzinárodných tímoch vytvárajú základňu, ktorá produkuje hotovú lavínu neraz prevratných objavov. Náš pohľad na vesmír a naše miesto v ňom sa mení. Učebnice astronómie sa podchvíľou prepisujú.

Záujem verejnosti o astronómiu vzrástol do takej miery, že sa správy o nových objavoch takmer denne objavujú aj v médiách. Novinári, ktorí tieto informácie spracúvajú, i ľudia ktorí ich konzumujú však neraz vnímajú novinky z kozmu mimo kontextu. Historického i odborného. Astronómia je najstaršou a mimoriadne košatou vedeckou disciplínou. Prvé zachované záznamy o astronomických pozorovaniach majú 5000 rokov. Moderná astronómia má viac ako sedemdesiat špecializovaných odborov. Preto publikácia Ladislava Drugu „Úvod do dejín astronómie“ (vydala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, 2013), vychádza ako na objednávku.

Čitateľ sa v premyslene komponovanej knihe zorientuje v dejinách astronómie. Dozvie sa o najdôležitejších objavoch modernej astronómie. Získa základné poznatky o histórii astronomického výskumu na území Slovenska. O súčasných astronomických pracoviskách, vedeckých a vzdelávacích, o sieti zariadení popularizujúcich astronómiu (hvezdárne, planetáriá, pozorovateľne i o zväzoch, nadáciách a spoločnostiach obce astronómov/amatérov, ktoré reflektujú vzrastajúci záujem verejnosti.

Publikáciu vhodne dopĺňajú prehľady a registre. Úvod do dejín astronómie je nielen vhodnou pomôckou pre fanúšikov astronómie, ale aj pútavým čítaním pre tých, ktorí sa astronómiou iba oboznamujú. Zážitok z čítania umocňujú početné, v mnohých prípadoch po prvýkrát uverejnené ilustrácie a fotografie.
(EG).

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo (tel. 035/2451102, fax: 035/7602487, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ) alebo priamo zakúpiť vo všetkých hvezdárňach a planetáriách na Slovensku.

Cena: 4,- EUR

Základy meteorológie a klimatológie

Základy meteorológie a klimatológieAutori: L. Kulčár a A. Pribullová

Kniha vznikla z aktuálnej potreby oboznámiť študentov Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie so základmi meteorológie. Má poslúžiť študujúcim porozumieť informáciám o počasí a pri ich využití na prípravu a analýzu svojich pozorovaní. Tento rámec kniha ďaleko presahuje a môže byť učebným vysokoškolským textom v tých prírodovedných odboroch, kde meteorológia nie je ťažiskovým predmetom.
Kniha pozostáva zo siedmych kapitol a príloh: 1) Úvod 2) Z histórie meteorológie 3) Atmosféra Zeme 4) Toky žiarenia v zemskej atmosfére 5) Základné meteorologické prvky 6) Počasie 7) Podnebie
Prílohy obsahujú meteorologické kódy a správy SYNOP a SYRED. Celkový rozsah rukopisu je 154 strán.
Kniha neobsahuje opis meteorologických javov na úrovni matematických modelov, alebo úplný fyzikálny opis atmosférických procesov, sú v nej však opísané spôsoby pozorovania a merania meteorologických prvkov na úrovni klasickej meteorologickej praxe. Preto môže byť veľmi užitočnou príručkou pre začínajúcich, profesionálnych aj amatérskych pozorovateľov. Môže však slúžiť aj záujemcom o meteorológiu z radov verejnosti na oboznámenie sa so základnými pojmami, prístrojmi, meracími postupmi a interpretáciami pozorovaní a tak im pomôcť dôkladnejšie porozumieť informáciám o počasí.

Publikáciu si môžete objednať u vydavateľa na adrese: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 947 01 Hurbanovo, telefónne číslo: 035/2451109, 035/7602484, 035/2451108; fax: 035/7602487, e-mail: suhlib @suh.sk
Cena: 11 EUR