Kozmos 2010/3

This is a SEO version of Kozmos 2010/3 Page 18
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Záhadná exoplanéta WASP 12b (JPL Press Release)
Medzinárodný tím astronómov objavil masívnu exoplanétu, ktorú gravitácia materskej hviezdy deštruuje. Exoplanétu WASP 12b objavili v roku 2008. Planetológovia ju považujú za jednu z najzaujímavejších exoplanét spomedzi všetkých (asi 430), ktoré doteraz objavili. Obieha okolo hviezdy v súhvezdí Auriga, ktorá má podobnú hmotnosť ako Slnko...

Terestrická exoplanéta bola po zrode plynovým obrom (NASA Press Release)
Presnejšie, obria planéta s parametrami Saturna stratila atmosféru, pričom sa obnažilo jej skalnaté jadro. Prvé objavené exoplanéty mali parametre Jupitera alebo jeho násobkov. Väčšinu z nich nazývame horúcimi jupitermi, pretože okolo materských hviezd krúžia po veľmi blízkych obežných dráhach. Sformovať sa však mohli iba na vzdialených obežných dráhach, kde teplo a žiarenie hviezdy neznemožňovali gravitačné nabaľovanie primordiálnej hmoty...

Spektrá exoplanét už dokážu získať aj menšie ďalekohľady (Max Planck Institute Press Release)
Výskum exoplanét sa prepracoval medzi prioritné disciplíny astronómie. Zapájajú sa do neho nielen ďalšie tímy lovcov (využívajúcich čoraz dokonalejšie technológie), ale aj špecializovaní planetológovia, ktorých okrem fyzikálnych zaujímajú najmä chemické parametre: zloženie atmosféry a povrchu...

Vodné planéty (Harvard−Smithsonian Center for Astrophysics Press Release)
Z približne 440 doteraz objavených exoplanét je prinajmenšom 12 superZemí. Do tejto skupiny patria planéty s hmotnosťami 2 až 15 Zemí. Vnútro týchto telies nemožno skúmať priamo. Planetológovia však pripúšťajú iba tri typy superZemí: tie, v ktorých dominuje plyn (Neptún); skalnaté planéty (Merkur); a planéty bohaté na vodu (Zem)...

Tajomstvá Kuiperovho pásu
Vodné planéty
Triton v lete
Votrelec z inej galaxie
Zatmenie Slnka bude v Pacifiku
Urýchľovač LHC opäť pracuje
Aktivita neutrónových hviezd
Ako sa vyvíjali galaxie

FlippingBook page flip extension for Joomla.