Kozmos 2010/3

This is a SEO version of Kozmos 2010/3 Page 20
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Hviezdy, ktoré sú aj po smrti aktívne (THORSTEN DAMBECK Bild der Wissenschafft 2009/7)
Staré hviezdy v záverečnej fáze života vybuchnú ako supernovy. Explózia rozptýli vrchné vrstvy obálky do okolitého priestoru, jadro sa často po kolapse premení na neutrónovú hviezdu. Neutrónová hviezda je zvláštny malý objekt, zložený z ultrahustej hmoty. Všeobecná teória relativity existenciu neutrónových hviezd predpovedala už pred storočím, ale prvý reálny objekt s opísanými vlastnosťami bol objavený až na sklonku 60. rokov. Astronómovia odvtedy objavili veľa neutrónových hviezd. Osamelých, ale častejšie ako zložky dvojhviezd. (Druhou zložkou dvojhviezdy bývajú hviezdy najrozličnejších typov.) Predstavy o vlastnostiach neutrónových hviezd sa v priebehu rokov spresňovali, ale jadro týchto predstáv sa opiera viac o hypotézy ako o teórie, podložené údajmi z priamych pozorovaní. Istý prelom nastal až v posledných rokoch..

Tajomstvá Kuiperovho pásu
Vodné planéty
Triton v lete
Votrelec z inej galaxie
Zatmenie Slnka bude v Pacifiku
Urýchľovač LHC opäť pracuje
Aktivita neutrónových hviezd
Ako sa vyvíjali galaxie

FlippingBook page flip extension for Joomla.