Kozmos 2010/3

This is a SEO version of Kozmos 2010/3 Page 36
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Ako si objavitelia pomáhajú objavovať (RNDr. Štefan Gajdoš, PhD., KAFZM FMFI UK v Bratislave Štefan; Kürti, Nové Zámky; Snímky: archív autorov)

Astronóm Štefan Gajdoš (ŠG), objaviteľ asteroidov ďalekohľadom, pôsobiaci s kolegami na AGO UK v Modre, a Štefan Kürti (ŠK), ešte donedávna objaviteľ „na voľnej nohe“ bez ďalekohľadu, predstavujú novú formu spolupráce medzi profesionálnymi a amatérskymi astronómami. Ak nie úplne novú, tak určite u nás zatiaľ nevyužívanú. Ich skúsenosti môžu inšpirovať aj iných.

Astronómovia profesionálni a amatérski spolupracujú od nepamäti. Ich záujmy sa prelínajú, spájajú, a často medzi nimi nevidieť rozdiel ani v metódach, ani vo výsledkoch. Kedysi ich „oddeľoval“ najmä rozdiel vo veľkosti či výkonnosti používaných ďalekohľadov, no dnes to už neplatí. Tradične sú amatéri svojimi pozorovaniami nápomocní v meteorickej astronómii, sú nenahraditeľní pri dlhodobom sledovaní premenných hviezd či rôznych zákrytových javov. Tak je to i teraz, pričom s profesionalizáciou ich technického vybavenia razantne vstúpili do ďalších sfér observačnej astronómie, ako sú napríklad objavy alebo potvrdzovanie objavov blízkozemských telies, astrometria a fotometria asteroidov/komét, hľadanie nov a supernov, striehnuie na záblesky sprevádzajúce dopady meteoroidov na povrch Mesiaca alebo ich prejav v atmosférach veľkých planét (ešte si pamätáme odhalenie stopy po impakte neznámeho objektu na Jupiter). My sme našli ďalšie, netradičné, pole vzájomne prospešnej spolupráce. Umožnili to špecifické okolnosti, možnosti,
skúsenosti a spoločný záujem o vec...

Tajomstvá Kuiperovho pásu
Vodné planéty
Triton v lete
Votrelec z inej galaxie
Zatmenie Slnka bude v Pacifiku
Urýchľovač LHC opäť pracuje
Aktivita neutrónových hviezd
Ako sa vyvíjali galaxie

FlippingBook page flip extension for Joomla.