Kozmos 2010/3

This is a SEO version of Kozmos 2010/3 Page 42
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Slovenský zväz astronómov amatérov, Hvezdáreň Rimavská Sobota v spolupráci so Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja, zmluva č. LPP−0059−09 vyhlasuje 2. ročník fotografickej súťaže SVIEŤME SI NA CESTU, NIE NA HVIEZDY!
Svetelné znečistenie je vážnym problémom, ktorého dôsledky si uvedomuje len hŕstka odborníkov, no zasahuje do všetkých oblastí nášho života. Propagáciou správneho osvetľovania prispejeme k zdravšiemu životnému štýlu, ochrane životného prostredia i šetreniu výdavkov za elektrickú energiu. Súťaž má tri kategórie (Ako nesvietiť, Správne svetlo, Variácie svetla a tmy), je určená pre všetkých fotografov, amatérov i profesionálov. Fotografie budú použité pri propagácii správneho osvetľovania i pranierovania tých, ktorí nám nesprávnymi svietidlami život znepríjemňujú.
Uzávierka súťaže je 30. 11. 2010
Sponzorom súťaže je TROMF – Banská Bystrica, najväčší predajca ďalekohľadov na Slovensku.

Podrobnejšie informácie sú na http://www.szaa.org


Slnečná aktivita (február – marec 2010) (Milan Rybanský)
Stále platí to, čo sme písali v minulom čísle: slnečná aktivita začína postupne rásť, avšak nástup aktivity v 24. cykle je veľmi „váhavý“. Počet škvŕn je nízky, Wolfovo číslo dosahuje maximálne 30.
V tlači, aj na internete sa objavili prvé snímky prejavov slnečnej aktivity, ktoré získali prístroje SDO (Solar Dynamic Observatory), o vypustení ktorého na obežnú dráhu sme písali v minulom čísle. Etapa kontrolných meraní sa pravdepodobne skončila a observatórium bolo uvedené do plnej prevádzky, teda v priebehu piatich rokov bude každých 0,75 sekúnd odosielať na Zem obrázok a merania zo svojich troch prístrojov. Celkove sa počíta s príjmom 1,5 terabajtov dát denne. Pojem teploty sa v týchto správach vyskytuje často, treba však povedať, že uvádzané hodnoty sú mimo nášho chápania, sprostredkovaného skúsenosťou. Vo fyzike sa učíme, že teplota je miera kinetickej energie pohybujúcich sa alebo kmitajúcich častíc. Podľa skupenstva látky. V atmosfére Zeme, pri teplote 20 °C, čo je 293 K, sa pohybujú molekuly kyslíka vo vzduchu rýchlosťou okolo 500 m/s. V slnečnej koróne, pri teplote 1 000 000 K, sa pohybujú protóny rýchlosťou okolo 160 km/s. Avšak v zemskej atmosfére je okolo 1019 častíc v kubickom cm a v slnečnej koróne iba okolo 108, a teda energia častíc, ktorá pripadá na 1 cm3, je v slnečnej koróne 30 miliónkrát menšia, ako v zemskej atmosfére. Teplota v našom ponímaní nie je dobrou charakteristikou pre charakterizovanie podmienok v koróne. V tomto prípade ide o tzv. ionizačnú teplotu, ktorá zodpovedá energii, potrebnej na dosiahnutie určitého ionizačného stupňa. Na ionizáciu atómu železa (FeI › FeII) potrebujeme energiu 7,87 eV, pričom 1 eV je ekvivalentný teplote 11 606 K. Z toho, že v koróne pozorujeme tzv. zelenú čiaru a tú vysiela ión FeXIV, na ionizáciu ktorého potrebujeme energiu okolo 250 eV, usudzujeme, že teplota tam dosahuje okolo 3 000 000 K. Pri erupciách sa v koróne pozorujú čiary FeXXVI, čo zodpovedá teplote desiatok miliónov K.

Peter Delinčák: Noc v Malej Fatre. Fotografia z Astrofota 2009, prihlásená do kategórie Variácie na tému obloha. Originál je farebný. Fotografované 20. augusta 2009 o 1:26 SELČ; 12×3 min. Canon 350D + Canon EF−S 18−55, ISO 1600.

Peter Delinčák: Noc v Malej Fatre. Fotografia z Astrofota 2009, prihlásená do kategórie Variácie na tému obloha. Originál je farebný. Fotografované 20. augusta 2009 o 1:26 SELČ; 12×3 min. Canon 350D + Canon EF−S 18−55, ISO 1600.

Tajomstvá Kuiperovho pásu
Vodné planéty
Triton v lete
Votrelec z inej galaxie
Zatmenie Slnka bude v Pacifiku
Urýchľovač LHC opäť pracuje
Aktivita neutrónových hviezd
Ako sa vyvíjali galaxie

FlippingBook page flip extension for Joomla.