Kozmos 2010/3

This is a SEO version of Kozmos 2010/3 Page 8
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Votrelec z inej galaxie? (Článok preložil a doplnil OTTÓ MÉHES)
Známa guľová hviezdokopa M13 v súhvezdí Herkula patrí medzi tie kopy, ktoré môžu byť votrelcami z iných galaxií. Hviezdokopa obieha okolo centra našej Galaxie po retrográdnej (opačnej) dráhe a tvoria ju pomerne mladé, na kovy chudobné hviezdy. V susedných lokálnych galaxiách sa našli doteraz „najčistejšie“, teda staré, na kovy chudobné hviezdy, čo vzbudzuje podozrenie, že hviezdokopa bola súčasťou malej galaxie, ktorá kedysi dávno s Mliečnou cestou splynula. Približne štvrtina guľových hviezdokôp v našej Galaxii bola kedysi súčasťou iných hviezdnych ostrovov...

Primitívne hviezdy v susedných galaxiách (ESO Press Release)
Astronómom sa podarilo objaviť najstaršie, primitívne hviezdy v susedstve našej Galaxie. Celé roky sa o to bezvýsledne pokúšali. Až nová metóda im umožnila rozlíšiť ojedinelé primitívne hviezdy v záplave iných hviezd. Primitívne hviezdy sa sformovali krátko po big bangu. Sú to hviezdy zložené najmä z vodíka a hélia. Iné prvky tvoria prinajlepšom 1/1 000 ich hmotnosti. Aj preto ich vedci nazývajú hviezdami chudobnými na kovy...

Tajomstvá Kuiperovho pásu
Vodné planéty
Triton v lete
Votrelec z inej galaxie
Zatmenie Slnka bude v Pacifiku
Urýchľovač LHC opäť pracuje
Aktivita neutrónových hviezd
Ako sa vyvíjali galaxie

FlippingBook page flip extension for Joomla.