Kozmos 2011/1

This is a SEO version of Kozmos 2011/1 Page 14
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Mimozemšťanov (vraj) objavíme... Najneskoršie do konca tohto storočia /Podľa článkov S. Shostaka a H.P. Shuchea (konštruktéra prvej TV antény pre príjem z družíc a čestného predsedu Ligy SETI) v „Sky & Telescope, november 2010“ spracoval M. Rybanský

SETI nezachytil doteraz žiadny signál od mimozemskej civilizácie, ale nové technológie otvárajú sľubné možnosti.

Na jar v roku 1960 Frank Drake, nový pracovník Národného rádioastronomického observatória, rozmýšľal, ako by sa dal využiť 30−metrový rádioteskop Green Bank, v západnej Virgínii. Rozhodol sa, že namiesto rádiového mapovania oblohy, čím sa v tom čase zaoberala väčšina rádioastronómov, bude hľadať rádiové zdroje, ktoré by mohli mať umelý pôvod. Vychádzal z predpokladu existencie civilizácie v našom okolí a z logického záveru, že ak sú mimozemšťania na podobnej úrovni vývoja ako my, potom by ich signály mala nová anténa detegovať.
Drake zostavil prijímač, ktorý sa dal naladiť na frekvenciu 1428 MHz vodíkovej čiary 21 cm a zariadenie, ktoré automaticky prelaďovalo zariadenie okolo tejto hodnoty. Počítal s tým, že mimozemšťania si vybrali dobre známu vodíkovú vlnovú dĺžku ako kozmický „volací kanál“. Tento výber zároveň utlmil kritiku zo strany kolegov, pretože takto bol prijímač schopný plniť aj konvenčný pozorovací program...

Sedem záhad okolo Mesiaca
Približujeme sa k E.T.
Lovec asteroidov z Piszkéstető 
Venuša - pekelná planéta
Astronomický sprievodca (1)
Tmavá rieka

FlippingBook page flip extension for Joomla.