Kozmos 2011/1

This is a SEO version of Kozmos 2011/1 Page 26
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Astronomický sprievodca (1) (Milan Rybanský)

Úvod
Po dlhšom čase sme sa rozhodli postupne uverejňovať krátky prehľad astronómie pre začiatočníkov. V novoročnom príhovore (KOZMOS č. 1/2010) to sľuboval vydavateľ časopisu, generálny riaditeľ SÚH Ing. T. Pintér. Naposledy sme podobný kurz publikovali v rokoch 1999 – 2001 pod názvom Nielen pre začiatočníkov. Tentokrát by sme chceli postupovať ináč. Na trhu máme množstvo kníh, v ktorých sú opísané údaje o vesmírnych telesách a návody na ich pozorovanie pri použití rôzne výkonných ďalekohľadov. V tých istých knihách je opísané aj ich priestorové rozloženie, predstavy o ich veľkosti a o fyzikálnych podmienkach, ktoré na nich panujú. Málokde sa píše o metódach, pomocou ktorých sa tieto fakty získali, ktoré sú spoľahlivé a ktoré sú na úrovni hypotéz. A práve na túto medzeru by sme sa chceli zamerať. Tentoraz by náš "sprievodca“ mal slúžiť hlavne čitateľom KOZMOSu. V našom časopise uverejňujeme články, ktoré väčšinou popularizujú najnovší výskum v astronómii, a ak „preskočíme“ cesty, ktorými sa k nim dospelo, často sa stávajú pre bežného čitateľa nezrozumiteľnými. Nášho „sprievodcu“ zameriame najmä na metódy, ktorými sa opísané poznatky získali, pričom sa nevyhneme ani takým pojmom, ako je rozpínanie vesmíru, čierne diery, tmavá hmota, extrasolárne planéty a pod. Predbežne uvažujeme o nasledujúcom obsahu (môžeme ho meniť podľa záujmu čitateľov):

 • Ako zmapovali oblohu
 • Hviezdy a planéty; Ptolemaios, Koperník, Kepler a Newton.
 • Ako určili vzdialenosti: na Zemi, v Slnečnej sústave, v Galaxii.
 • Čo môže a čo nemôže prezradiť spektrum.
 • Herzsprung−Russelov diagram.
 • Cefeidy – majáky vesmíru.
 • Hmlovina v Andromede M31. Koľko je hviezd v Galaxii?
 • Vzdialenosti galaxií.
 • Hierarchický model vesmíru.
 • Rozpínanie vesmíru. Súčasné modely vesmíru. Veľký tresk.
 • Nové objavy a nezrovnalosti, kvazary a pulzary.
 • Rotácia galaxií a hypotéza tmavej hmoty.
 • Objavy extrasolárnych planét; metódy a výsledky.

Sedem záhad okolo Mesiaca
Približujeme sa k E.T.
Lovec asteroidov z Piszkéstető 
Venuša - pekelná planéta
Astronomický sprievodca (1)
Tmavá rieka

FlippingBook page flip extension for Joomla.