Kozmos 2011/1

This is a SEO version of Kozmos 2011/1 Page 28
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Přichází zlatý věk neutrinové astronomie (Vladimír Wagner)

Dokončení z čísla 6/2010

Záblesky gama, aktivní jádra galaxií a další velmi vzdálené zdroje Intenzivní toky neutrin s velmi vysokými energiemi vznikají při srážkách urychlených elektronů, protonů či jader s elektrony, protony a jádry v prostředí, kterým se pohybují. Při těchto srážkách vzniká řada částic, například nabité mezony pí, které se posléze rozpadají za vzniku mionových a elektronových neutrin. Tato neutrina mají i velmi vysokou energii, závislou na energii původních srážejících se částic. Ve vesmíru existuje řada objektů, kde se vyskytují procesy, které urychlují nabité částice na extrémně vysoké energie nebo produkují záření gama s takovými energiemi. Velice často jde o relativistické výtrysky, které vznikají při dopadu hmoty na kompaktní objekt vyskytující se ve dvojhvězdě s hmotnou hvězdou, kdy dochází k přetoku hmoty. Podobné procesy probíhají v ještě extrémnější podobě v jádrech aktivních galaxií, kde se vyskytují černé díry s hmotností obrovského množství hmotností Slunce. Výbuchy supernov a výtrysky hmoty urychlené na relativistickou energii, které při nich mohou vznikat, stojí pravděpodobně i za záblesky gama. Ty tak jsou pravděpodobně zdrojem i neutrin s velmi vysokou energií...

Sedem záhad okolo Mesiaca
Približujeme sa k E.T.
Lovec asteroidov z Piszkéstető 
Venuša - pekelná planéta
Astronomický sprievodca (1)
Tmavá rieka

FlippingBook page flip extension for Joomla.