Kozmos 2011/1

This is a SEO version of Kozmos 2011/1 Page 32
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Meteority z pohľadu vedcov i zberateľov (2) / Daniel Očenáš

Už prvé poznatky z výskumu nájdených meteoritov ukázali ich, čo do zloženia, veľkú rôznorodosť. Preto sa do procesu skúmania zapojili aj geológovia, ktorí majú potrebné znalosti i technické prostriedky na vedeckú analýzu. Meteority rozdelili do troch hlavných skupín: kamenné, železo−kamenné a železné. Každá skupina je predmetom čoraz dôkladnejšej geologickej analýzy. Najdôležitejšou je chemická analýza meteorickej hmoty. Inými slovami: určovanie pomernej alebo absolútnej hodnoty zastúpenia prvkov v danej vzorke. Tak sa vytvárajú predstavy o zložení pôvodnej hmoty Slnečnej sústavy. Ako porovnávacia disciplína sa používa geochémia, veda opisujúca chemické zloženie Zeme. Tento výskum vyústil do nasledovných záverov:

a) v meteoritoch zatiaľ neobjavili prvok, ktorý by sme nepoznali na Zemi;
b) v meteoritoch sú v podstate zastúpené všetky známe prvky, niektoré však iba v nepatrnýchmnožstvách.
c) doposiaľ sa v meteoritoch jednoznačne nepotvrdila prítomnosť organických látok ani fosílie mikroorganizmov, či ich metabolity. V posledných rokoch sa informácie o ich prítomnosti objavili najmä v súvislosti s marťanskými meteoritmi, analýzy však rozdelili vedeckú komunitu na zástancov a skeptikov;
d) poradie najdôležitejších prvkov v meteoritoch je značne odlišné ako v zemskej kôre;
e) množstvo prvkov v meteoritoch sa riadi takými istými chemickými a fyzikálnymi zákonitosťami ako v horninách na Zemi. Sú to zákonitosti nevyhnutné k pochopeniu pôvodu meteoritov...

Sedem záhad okolo Mesiaca
Približujeme sa k E.T.
Lovec asteroidov z Piszkéstető 
Venuša - pekelná planéta
Astronomický sprievodca (1)
Tmavá rieka

FlippingBook page flip extension for Joomla.