Kozmos 2011/1

This is a SEO version of Kozmos 2011/1 Page 34
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

PEEP projekt (Dr. LADISLAV HRIC – vedúci riešiteľ)

Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV bola požiadaná zahraničným partnerom o spoluprácu na medzinárodnom projekte PEEP (Promoting Early European Photography). Ide o projekt na pripomenutie si fotografií a fotografov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj fotografie ešte v jej počiatkoch. Ide o obdobie konca 19. a začiatku 20. storočia. SAS súhlasila so spoluprácou, a tak sme podali žiadosť o grant cez našu národnú agentúru SAAIC. Projekt bol schválený, a preto sme už v októbri tohto roku usporiadali medzinárodný workshop na viacerých miestach Slovenska. Z Veľkej Británie prišlo celkove 5 spolupracovníkov zainteresovaných na projekte a jeden až z ďalekého Islandu. Počas workshopu sme si vytýčili ciele na nasledujúce dva roky, spomenuli sme osobnosti európskej fotografie, ktorých prácu budeme v rámci projektu prezentovať a potom sme navštívili rôzne miesta Slovenska, zaujímavé z hľadiska projektu...

Sedem záhad okolo Mesiaca
Približujeme sa k E.T.
Lovec asteroidov z Piszkéstető 
Venuša - pekelná planéta
Astronomický sprievodca (1)
Tmavá rieka

FlippingBook page flip extension for Joomla.