Kozmos 2011/1

This is a SEO version of Kozmos 2011/1 Page 37
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Obloha na dlani (Vladimír Mešter)

Ak názov projektu evokuje v čitateľovi paralelu s knihou, ktorú v roku 1981 vydal Obzor Bratislava, od autorov Eduarda Pitticha a Dušana Kalmančoka, nie je to náhoda. V dobe informačných technológií je názov projektu výstižný, lebo astronomické vedy sa prostredníctvom digitálnej
techniky dostali do našich dlaní. Obloha na dlani je názov projektu, ktorý realizuje hvezdáreň v Partizánskom v spolupráci s hvezdárňou vo Valašskom Meziříčí v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v rokoch 2007 – 2013. Projekt je financovaný Európskou úniou, Európskym fondom regionálneho rozvoja a  spolufinancovaný Trenčianskym samosprávnym krajom. Prvou aktivitou uvedeného projektu bol seminár s názvom Kozmonautika a raketová technika s tematickým zameraním Kozmické  technológie – Astronómia z obežnej dráhy.

Pre milovníkov a podporovateľov astronómie

Mnohí obyvatelia Hurbanova a blízkych obcí, čí tí, ktorí sa v Hurbanove narodili, možno ani nevedia, že prvé svetlo sveta uzreli priamo v Paláci astrofyziky. Túto budovu na hlavnej ceste dal postaviť za účinnej podpory vtedajšej vlády zakladateľ hvezdárne v Hurbanove dr. Mikuláš Konkoly Thege. Po druhej svetovej vojne slúžila mestu ako pôrodnica, neskôr v nej boli umiestnené zdravotnícke zariadenia. Palác astrofyziky bol slávnostne otvorený 28. júna 1913 a pôvodne slúžil na astronomické účely. V historickom parku sa v tom čase nachádzala len Konkolyho hvezdáreň založená v roku 1871. Prevádzková budova s planetáriom, Konkolyho múzeum a budova slnečného horizontálneho spektrografu vtedy ešte neexistovali.
Na prízemí Paláca astrofyziky sa nachádzala bohatá odborná knižnica, ktorá slúžila zároveň ako prednášková sieň, služobná miestnosť a hosťovská izba. Na poschodí bolo laboratórium s komparátorom a ďalšími vyhodnocovacími prístrojmi a štyri priestranné pracovne. Nad hlavnou vstupnou bránou do budovy bola vežovitá terasa, na ktorej sa vykonávali pozorovania meteorických rojov meteoroskopmi. V súčasnosti je budova v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (287/3).
Spoločnosť Mikuláša Thege Konkolyho v snahe prispieť k obnove tohto zariadenia v súlade s koncepčným plánom mesta vyzýva svojich členov, priateľov a všetkých, ktorí sa v Paláci astrofyziky narodili, aj ich potomkov a príbuzných, aby využili možnosť poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov a poskytli tak podporu pre uskutočnenie tohto šľachetného cieľa. Hvezdáreň v Hurbanove si v roku 2011 pripomenie 140. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti navštívi Hurbanovo a areál hvezdárne tisícky domácich i zahraničných hostí. Možno ich poteší aj pohľad na obnovený Palác astrofyziky. (Právnické a fyzické osoby, ktoré chcú darovať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2010 majú možnosť tak urobiť v určených lehotách darovacej sumy na účet vo VÚB č. 15537142/0200).
Ďakujeme Vám.
Spoločnosť Mikuláša Thege Konkolyho

Slnečná aktivita október – november 2010 (Milan Rybanský)

Stále platí: slnečná aktivita určovaná podľa slnečných škvŕn je nízka, ako môžeme vidieť aj na grafe jej priebehu. Wolfovo číslo málokedy presahuje hodnotu 40. Je paradoxné, že teraz, keď sme sa dôkladne pripravili na všestranné pozorovanie slnečnej aktivity a na obežných dráhach je množstvo objektov (napr. SORCE, TIMED, SOHO, STEREO(2), GOES(2),SDO), Slnko sa „tvári“ ako neškodná, pokojná hviezda. A veľmi zriedka môžeme pozorovať energetickejšie procesy. Neostáva nám iné, iba pozorovať a čakať…
V novembri t. r. pozorovali v severnom Nórsku časté polárne žiary. Na tom by nebolo nič zvláštne, v severnom Nórsku sú polárne žiary častý a bežný jav. Tá, o ktorej chcem informovať, bola predpovedaná, čo by tiež nebolo nič zvláštne, ale bola predpovedaná pomocou pozorovania miznúceho filamentu na SDO, čo je na tejto novej slnečnej družici po prvý raz. 12. novembra uverejnili internetové noviny Universe Today: Aurora Alert! Písali, že v ranných hodinách došlo na Slnku k erupcii mohutnosti C4 spojenej s miznúcim filamentom, ktorý smeruje k Zemi. Predpokladajú, že v období od 13. do 15. novembra sa môžu vyskytnúť polárne žiary. Po prehliadke publikovaných snímok SDO v čiare HeII 30,4 nm som zistil, že erupcia nastala 01:33:33 UT v polohe 3,2 E a 24,1 S; na snímke označené šípkou, a o 02:20:57 UT možno vidieť aj miznúci filament (šípka). 14. novembra bolo skutočne možné pozorovať polárnu žiaru. Na obrázku, ktorý zhotovil O. C. Salomonsen v Tromso (snímka dole), je vidieť polárnu žiaru medzi oblakmi. Tú istú polárnu žiaru nafotografoval aj kozmonaut D. Wheelock z družice ISS, z výšky 320 km (na obálke). Na jeho obrázku je žiariaci zelený oblúk, koncentrický s obzorom Zeme. (Obidva obrázky možno nájsť na: http://www.universetoday.com/79389/breathtaking−recent−aurora−images−from−earth−and−space/. Toto žiareniesa nazýva svetlo nočnej oblohy a vzniká vo výškach okolo 90 km, žiarením atómu OI vo vlnovej dĺžke 557,7 nm. Svietenie polárnej žiary z družice predstavuje prerušovaný oblúk v menšej výške.

Sedem záhad okolo Mesiaca
Približujeme sa k E.T.
Lovec asteroidov z Piszkéstető 
Venuša - pekelná planéta
Astronomický sprievodca (1)
Tmavá rieka

FlippingBook page flip extension for Joomla.