Kozmos 2011/1

This is a SEO version of Kozmos 2011/1 Page 40
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Svieťme si na cestu, nie na hviezdy

Fotografická súťaž Svieťme si na cestu, nie na hviezdy 2010 (Kozmos1/2010) je úspešne za nami. Porota, zložená zo zástupcov vyhlasujúcich organizácií (Slovenský zväz astronómov amatérov, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenská ústredná hvezdáreň) a hlavného sponzora (Tromf Banská Bystrica) mala neľahkú úlohu. Súťaže sa zúčastnilo 30 autorov, ktorí zaslali 269 snímok. Je to o niečo menej ako vlani, no úroveň súťažných prác bola vyššia a tak nastala dilema, ako oceniť len 3 snímky v každej kategórii.
Vzhľadom na súčasný stav svetelného znečistenia bolo najviac prác (120) v kategórii Ako nesvietiť a najmenej (59) v kategórii Správne svetlo. Veď toho správneho osvetlenia je ako šafránu, nehľadá sa ľahko.
Po dlhom zvažovaní dospela porota k takémuto poradiu.

1. kategória: Ako nesvietiť
1. Daniela Rapavá: Krájanie oblohy
2. Ľuboš Paukeje: Televízna veža - Berlín
3. Tomáš Pavlík: Ufoňácke svetielka
2. kategória: Správne svetlo
1. Viktória Soltészová: Pred polnocou
2. Lukáš Sobin: Nočná stanica
3. Pavol Rapavý: Hodina Zeme (seriál, 2 fotky)
3. kategória: Variácie svetla a tmy
1. Peter Kováč: Hradná pani (seriál, 2 fotky)
2. Jan Kondziolka: Božská tma (seriál, 2 fotky)
3. Branislav Beliancin: Jeden z miliárd
Mimosúťažné uznanie poroty
Jan Kondziolka: Zlepšení osvětlení (seriál, 5 fotiek)
Všetkým autorom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie práce v budúcej, už medzinárodnej, fotosúťaži.
P. Begeni

V roku 2011 je vyhlásený 1. ročník medzinárodnej Česko – Slovenskej fotografickej súťaže Svieťme si na cestu ... nie na hviezdy. Hlavnými vyhlasovateľmi sú Slovenská ústredná hvezdáreň a Česká astronomická společnost, spolupracujúcimi organizáciami Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Slovenský zväz astronómov amatérov – Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. Sponzormi sú Tromf Banská Bystrica, Supra Praha, společnost Astropis a súťaž bude podporená aj Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, zmluva č. LPP-0059-09.
Kategórie ostanú zachované, pribudne cena diváka.
Podrobnejšie informácie o fotosúťaži sú na stránkach http://svetelneznecistenie.sk/ a http://www.astro.cz/.
(Výber zo súťažných fotografií uverejníme v Kozmose 2/2011.)

Sedem záhad okolo Mesiaca
Približujeme sa k E.T.
Lovec asteroidov z Piszkéstető 
Venuša - pekelná planéta
Astronomický sprievodca (1)
Tmavá rieka

FlippingBook page flip extension for Joomla.