Kozmos 2011/1

This is a SEO version of Kozmos 2011/1 Page 43
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Štefánik v Hurbanove (Eugen Gindl)

Milan Rastislav Štefánik v mestečku Stará Ďala určite nebol. S Mikulášom Konkoly−Thege, zakladateľom tamojšej hvezdárne, sa však podľa všetkého stretli: v Paríži v roku 1904 na
observatóriu Meudon, kde bol v tom čase riaditeľom pezinský rodák, Maurice Loewy. Konkoly patril v tom čase k uznávaným európskym astronómom. V Starej Ďali neraz privítal astronómov z najvýznamnejších hvezdární a sám býval ich hosťom. V Paríži sa stýkal najmä s Camillom Flammarionom a Julesom Janssenom, významnými francúzskymi astronómami. S obidvomi Štefánik na meudonskej hvezdárni spolupracoval. Od roku 1904, ako Janssenov asistent.
V decembri 2010 usporiadala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove seminár. Jadrom semináru boli tri prednášky. Predniesli ich ľudia, ktorí Štefánikovi venovali kus svojho života:
Vojtech Rušin z AÚ SAV zdôraznil vedecký prínos Štefánika, zameraný na fyziku Slnka. Na hvezdárni v Meudone, na Mont Blancu, na početných lokalitách, kam vycestoval za zatmeniami. František Kele, najznámejší slovenský cestovateľ, priblížil Štefánikove cesty po svete. Ako vedca−slniečkára, ako poverenca francúzskej vlády, diplomata a vojaka. Obaja väčšinu týchto miest osobne navštívili. F. Kele aj so zámerom pripomenúť Tahiťanom, domorodcom ostrova Vavau, či obyvateľom Quita, hlavného mesta Ecuadoru, význam slovenského vedca. Okrem iného aj identifikáciou miest, kde pozoroval, postavením pamätníkov, či odhalením pamätných tabúľ.
Mimoriadne objavný bol najmä film Pavla Kanisa o Štefánikovi. P. Kanis, autor námetu, scenára i režisér filmu, zhromaždil v priebehu desiatich rokov unikátny materiál: dokumenty, listy, osobné svedectvá, fotografie i filmy, ktoré zostrihal do štvordielneho dokumentárneho filmu. Každý diel priblížil inú etapu Štefánikovho života, so zvláštnym dôrazom na jeho činnosť (vedeckú, diplomatickú, politickú), ktorá v jednotlivých obdobiach dominovala. Účastníci videli iba štvrtý diel, v ktorom autor analyzoval možné príčiny i dôsledky Štefánikovej smrti. Seminár doplnil i referát o podujatiach venovaných pamiatke M. R. Štefánika, ktoré slovenské hvezdárne počas ostatných dvoch rokov zorganizovali.

Sedem záhad okolo Mesiaca
Približujeme sa k E.T.
Lovec asteroidov z Piszkéstető 
Venuša - pekelná planéta
Astronomický sprievodca (1)
Tmavá rieka

FlippingBook page flip extension for Joomla.