Kozmos 2011/1

This is a SEO version of Kozmos 2011/1 Page 6
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Vodojemy pod povrchom Marsu (Planetary Science Institute)
Fotografie z marťanských sond svedčia o tom, že na povrchu Červenej planéty boli kedysi moria a oceány. Planetológovia už celé roky skúmajú, ako sa obnovovali. Z najnovších údajov vyplýva, že v marťanskej kôre sa sformovali početné obrovské i menšie vodojemy, z ktorých trhlinami prúdila voda na povrch. Tak vznikli rozkonárené korytá riek, kanály vyhĺbené cyklickými záplavami, veľkoškálové erózie, rozsiahle polia hlbokých usadenín a početné vodné nádrže...

Eris je menšia ako Pluto (ESO Press Release)
Mike Brown pred tromi rokmi objavil v Kuiperovom páse Eris, teleso údajne o tretinu väčšie ako Pluto. Objav postavil vedcov pred dilemu. Ak je Eris naozaj o tretinu väčšia ako Pluto (a takých telies môže byť viac), možno Pluto považovať za planétu? Dilemu napokon vyriešil kongres, na ktorom preradili Pluto medzi plutoidy, trpasličie planéty, typické pre Kuiperov pás. Ukázalo sa, že predčasne...

Chémia ľadu na Jupiterovom mesiaci Európa (NASA Press Release)
Hrubý ľad pokrývajúci Európu neobaľuje iba globálny oceán. Podľa všetkého v ňom prebiehajú prekvapujúco rýchle chemické procesy medzi vodou a oxidom siričitým v podmienkach extrémne nízkej teploty. Také rýchle reakcie by však podľa chemikov mali prebiehať iba v kvapalnom skupenstve, napríklad v kvapkách kyslých dažďov na Zemi...

Sedem záhad okolo Mesiaca
Približujeme sa k E.T.
Lovec asteroidov z Piszkéstető 
Venuša - pekelná planéta
Astronomický sprievodca (1)
Tmavá rieka

FlippingBook page flip extension for Joomla.