Kozmos 2011/2

This is a SEO version of Kozmos 2011/2 Page 10
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Kedy sa zrodili prvé čierne diery? (Astrophysical Journal)
Väčšina galaxií vo vesmíre, vrátane našej Mliečnej cesty, má vo svojom jadre supermasívnu čiernu dieru. Tieto čierne diery majú hmotnosť od milióna až po niekoľko miliárd hmotností nášho Slnka. Väčšinu informácií o týchto telesách získavame meraním žiarenia, ktoré emituje horúcii plyn, špirálujúci smerom k horizontu udalostí. Samozrejme iba vtedy, keď sú čierne diery „aktívne“, teda keď majú vo svojom okolí dostatok materiálu, ktorý môžu pohltiť. Gravitačným nabaľovaním materiálu hmotnosť čiernych dier narastá...

Nový život v starých galaxiách (The Astrophysical Journal)
Eliptické galaxie sú najstaršie hviezdne ostrovy. Prvé galaxie sa podľa teórie sformovali nabaľovaním plynu a prvých hviezd na ostrovy tmavej hmoty a neskôr okolo prvých čiernych dier. Kumulácia hmoty vytvorila priaznivé podmienky aj pre búrlivú hviezdotvorbu. Donedávna sa predpokladalo, že formovanie hviezd v eliptických galaxiách vyvrcholilo pred niekoľkými miliardami rokov. Potom postupne utíchlo, lebo materiál (prachoplynové mračná), z ktorého sa hviezdy formujú, sa postupne minul. Nedávno vedci zistili, že aj v eliptických galaxiách prebieha živá hviezdotvorba. Prach a plyn dodávajú malé, lokálne galaxie, ktoré s tými veľkými gravitačne splývajú...

Kepler: 1235 nových exoplanét
Nový model Slnečnej sústavy?
Naozaj sa Slnko "prebudilo"?
Ako vznikli prvé megahviezdy?

FlippingBook page flip extension for Joomla.