Kozmos 2011/2

This is a SEO version of Kozmos 2011/2 Page 17
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Astronomický sprievodca (2) (Milan Rybanský)
Koľko hviezd je v Galaxii

V minulej, úvodnej časti tohto seriálu sme konštatovali, že zmapovať všetky hviezdy v Galaxii nie je (zatiaľ‘) v ľudských silách. Rovnako to platí aj pre ich celkový počet. Metódou, ktorú opíšeme ďalej sa však prišlo k počtu od 100 do 250 miliárd. Dolná hranica je zjavne podcenená, lebo už pred 60 rokmi sa pomerne spoľahlivo určilo, že všetkých hviezd do 18m je okolo 30 miliárd, horná hranica je ale nedostatočná na to, aby sa vysvetlili dynamické charakteristiky hviezd v Galaxii.
Ak by sme napočítali bilión hviezd (1012), nemuseli by sme sa zaoberať „rozprávkami“ o skrytej hmote, ktorá má zázračné vlastnosti – gravitačne pôsobí a inak sa žiadnymi metódami nedá zistiť. Poďme si radšej zopakovať ako sa počty hviezd zisťovali!

Kepler: 1235 nových exoplanét
Nový model Slnečnej sústavy?
Naozaj sa Slnko "prebudilo"?
Ako vznikli prvé megahviezdy?

FlippingBook page flip extension for Joomla.