Kozmos 2011/2

This is a SEO version of Kozmos 2011/2 Page 35
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Medzinárodná iniciatíva pre kozmické počasie (Ivan Dorotovič)
Medzinárodná iniciatíva pre kozmické počasie - ISWI (2010 – 2012) je vedeckým programom na lepšie pochopenie vonkajších spúšťacích mechanizmov kozmického počasia. Táto iniciatíva nadväzuje v mnohých aspektoch na úspešný program Medzinárodného heliofyzikálneho roka (International Heliophysical Year – IHY), ktorý prebiehal v rokoch 2007 – 2009. Hlavným cieľom ISWI je ďalší pokrok v skúmaní kozmického počasia kombináciou rozmiestnenia prístrojov, analýzy a interpretácie údajov o kozmickom počasí tak z týchto prístrojov, ako aj z prístrojov na umelých družiciach Zeme a kozmických sondách. V súčasnosti existuje 14 celosvetových pozemských prístrojových sietí...

Kepler: 1235 nových exoplanét
Nový model Slnečnej sústavy?
Naozaj sa Slnko "prebudilo"?
Ako vznikli prvé megahviezdy?

FlippingBook page flip extension for Joomla.