Kozmos 2011/2

This is a SEO version of Kozmos 2011/2 Page 37
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Slnečná aktivita december 2010 – január 2011 (Milan Rybanský)
To, čo bolo napísané v minulom čísle, platí naďalej: slnečná aktivita určovaná podľa slnečných škvŕn je nízka, ako môžeme vidieť aj na grafe jej priebehu. Wolfovo číslo málokedy presahuje hodnotu 40. Je paradoxné, že teraz, keď sme sa dókladne pripravili na všestranné pozorovanie slnečnej aktivity a na obežných dráhach je množstvo objektov (napr. SORCE, TIMED, SOHO, STEREO 2, GOES 2, SDO), Slnko sa „tvári“ ako neškodná, pokojná hviezda. A veľmi zriedka môžeme pozorovať energetickejšie procesy. Neostáva nám iné, iba pozorovať a čakať...
Najväčšou udalosťou posledných dní pri našom snažení o poznanie Slnka je oznámenie NASA, že kozmické sondy STEREO A a B po dlhom putovaní došli na plánované miesta a po prvýkrát v histórii máme možnosť vidieť Slnko aj „zozadu“. Presne od 6. februára 2011 počas 8 rokov budeme mať možnosť aj pomocou observatória SDO, ktoré je na geosynchrónnej dráhe nad Zemou, sledovať Slnko zo všetkých strán.
Sondy STEREO A a B boli vypustené spolu – 25. októbra 2006 – raketou Delta II. Ich hlavným cieľom je sledovať 3D dráhy koronálnych tranzientov (CME), aby sme sa viac dozvedeli o zákonitostiach ich pohybu v medziplanetárnom priestore. Pomôžu nám študovať aj mnohé iné problémy slnečnej fyziky:
a) vývoj aktívnych oblastí až po vznik erupcií, ktoré sme doteraz mohli pozorovať a študovať iba prerušovane, pokiaľ sa nachádzali na pozorovateľnom disku,
b) pozorovanie okolia obidvoch pólov Slnka, v ktorých , ako sa predpokladá, sa môžu vyskytovať zmeny, umožňujúce predpoveď slnečnej aktivity.

Kepler: 1235 nových exoplanét
Nový model Slnečnej sústavy?
Naozaj sa Slnko "prebudilo"?
Ako vznikli prvé megahviezdy?

FlippingBook page flip extension for Joomla.