Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Kozmos 2011/3

This is a SEO version of Kozmos 2011/3 Page 18
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Astronomický sprievodca (3) (Milan Rybanský)
Ako zistili vzdialenosti hviezd?

Metódy určenia vzdialeností hviezd boli odvodené z pozemskej meracej praxe. Prvým krokom bolo určenie jednotky. Potom ju použili na určenie rozmeru nášho životného priestoru – Zeme, ďalej na určenie vzdialenosti Mesiaca, Slnka a planét. Ako uvidíme, nepomerne ďalej sa nachádzajú hviezdy a ešte ďalej hviezdne sústavy – galaxie. V tejto časti budeme hovoriť iba o priamych, trigonometrických metódach. O nepriamych pojednáme v budúcich dieloch „sprievodcu“. Jednotkou dĺžky je meter. Pôvodne bol odvodený z rozmerov zemegule. V základnej škole sme sa ešte v štyridsiatych rokoch minulého storočia učili, že to je „desaťmilionta časť zemského kvadrantu“. T. j., ak by sme považovali Zem za guľu, potom obvod jej rovníka by bol 40 miliónov metrov. Na základe týchto prvých moderných meraní bol urobený etalón s dvoma ryskami. Presnejšie merania však ukázali, že tvar Zeme je bližší rotačnému elipsoidu a ešte s mnohými nepravideľnosťami. Obvod rovníka, podľa presnejších meraní je 40 075 161,199 m. Dlho potom, až do roku 1960, bol meter definovaný vzdialenosťou spomínaných rysiek. Novšia definícia používa násobok vlnovej dĺžky svetla určitého kvantového prechodu atómu kryptonu...

Jaskyne na Mesiaci
MESSENGER krúži okolo Merkúra
Odkiaľ sa vzala voda na Zemi?
Alfa: konštanta, ktorá môže zmeniť kozmológiu

FlippingBook page flip extension for Joomla.