Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Kozmos 2011/3

This is a SEO version of Kozmos 2011/3 Page 36
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

SID monitor
Monitorovanie náhlych ionosférických porúch je nenákladná a pomerne jednoduchá metóda nepriameho pozorovania veľmi zaujímavých dejov dostupná bežnému človeku. Výsledky meraní sú prekvapivé a natoľko presné, že sú porovnateľné s dátami z profesionálnych observatórií určených na pozorovanie slnečnej aktivity, kozmického počasia a detekciu vysoko energetického kozmického žiarenia. SID (z anglického Sudden Ionospheric Disturbance) monitoring je nepriama pozorovacia metóda, to znamená, že nepozorujeme jav samotný, ale sekundárny dej, ktorý bol týmto javom spôsobený. SID monitor meria intenzity odrazených rádiových vĺn vzdialeného vysielača VLF (Very Low Frequency, veľmi nízke frekvencie) od D vrstvy ionosféry. Zmeny v zložení ionosféry sú veľmi dynamické a menia sa v reakcií na dopadajúce slnečné či kozmické žiarenie. Tieto zmeny sa označujú ako náhle ionosferické poruchy... 

V prípade že by mal čitateľ záujem zapojiť sa do projektu, bližšie informácie poskytneme na adrese sidmonitor@gmail.com.

Rudolf Slošiar, Matúš Kocka, Richard Marko
linky:
http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=19&month=02&year=2011
http://zeus.asu.cas.cz/~koci/posters/poster_usa.pdf

Jaskyne na Mesiaci
MESSENGER krúži okolo Merkúra
Odkiaľ sa vzala voda na Zemi?
Alfa: konštanta, ktorá môže zmeniť kozmológiu

FlippingBook page flip extension for Joomla.