Kozmos 2011/5

This is a SEO version of Kozmos 2011/5 Page 10
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Záhady okolo antihmoty ubúdajú (Podľa Astronomy, august 2011)
Astrofyzici tvrdia, že krátko po big bangu bolo vo vesmíre rovnaké množstvo hmoty a antihmoty. Hmota a antihmota nemôžu koexistovať, pretože sa navzájom anihilujú. Počas anihilácie sa v mladom vesmíre sa čiastočky hmoty a antihmoty premenili na fotóny za sprievodu gigantického vzplanutia žiarenia. Takže väčšina vesmíru sa premenila na energiu, ale kúsok hmoty pretrval. Z tohto zvyšku sa neskôr postupne formovali hviezdy, planéty a vôbec všetko, čo vo vesmíre vidíme. Prečo hmota pretrvala, to astrofyzici netušia. Jej existencia nie je v súlade s fyzikálnymi teóriami o hmote, ktoré popisujú rovnice. Tieto teórie vytvárajú štandardný model časticovej fyziky. Čo sa stalo? Žijeme vari v časti vesmíru, kde dominuje hmota, ale z iných častíc vesmíru k nám môže prenikať antihmota a náš svet, jeho časti, anihilovať? Alebo hádam niečo krátko po big bangu, ďalšiu vzájomnú anihiláciu znemožnilo? Môžu mať dnešná hmota a antihmota rozličné vlastnosti, zachované z dávnej minulosti, ktoré im umožnili anihilácii sa vyhnúť...?

Sonda Dawn pri Veste
Záhady okolo antihmoty ubúdajú
Lovec slnečných zatmení
Tmavá energia a zánik vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.