Kozmos 2011/5

This is a SEO version of Kozmos 2011/5 Page 23
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Amatéri v službách veľkej astronómie (Bild der Wissenschafft)
Stalo sa v Oxforde. V študentskom pube Royal Oak sedeli dvaja mladí astronómovia Chris Lintott a Kevin Schawinski. Ťažkali si, že aj oni sú utopení v záplave astronomických údajov, ktorých základná klasifikácia im berie čas. Spracovávali snímky 1 milióna galaxií, ktoré exponoval automatický ďalekohľad, ale počítačové algoritmy nedokázali galaxie podľa vzhľadu spoľahlivo rozlíšiť na špirály, elipsy a nepravidelné galaxie. Človek, aj poučený laik, to však dokáže. Galaxie sú hviezdne ostrovy, v ktorých milióny až miliardy hviezd krúžia okolo spoločného centra. Schawinski už dávnejšie klasifikoval 50 000 galaxií. Pochopil, že klasifikovanie miliónov galaxií sám nezvládne. Táto práca je časovo veľmi náročná. Okrem Lintotta mu nijaký kolega nebol ochotný pomôcť. Presná štatistika galaxií však špecialistom pomáha k lepšiemu pochopeniu ich vzniku a vývoja. A tak ich napadlo, že sa oslovia dobrovoľníkov...

Sonda Dawn pri Veste
Záhady okolo antihmoty ubúdajú
Lovec slnečných zatmení
Tmavá energia a zánik vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.