Kozmos 2011/5

This is a SEO version of Kozmos 2011/5 Page 30
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Spektrum - informátor o vesmíre - 1. časť (Milan Rybanský)
Existenciu vesmírnych telies (hviezd) prezrádza ich svetlo. A takmer všetky vedomosti  o ich vlastnostiach pochádzajú z rozboru tohto svetla. Najjednoduchšou vlastnosťou je jeho intenzita a farba. Už z jednoduchého pozorovania voľným okom môžeme vysloviť predbežné hypotézy o pomerných vzdialenostiach a teplote. Ale oveľa viac sa dozvieme zo štúdia štrbinového spektra.
Z jeho analýzy, pri využití fyzikálnych zákonov vyžarovania, môžeme zistiť chemické zloženie, radiálnu rýchlosť, povrchovú teplotu, hmotnosť, vzdialenosť aj magnetické pole skúmaného žiariaceho telesa. V prvej časti budeme hovoriť o získaní spektra; o princípoch konštrukcie spektrografov, o ich možnostiach pri riešení astronomických problémov. Druhá časť bude venovaná spomínaným interpretáciam...

Sonda Dawn pri Veste
Záhady okolo antihmoty ubúdajú
Lovec slnečných zatmení
Tmavá energia a zánik vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.