Kozmos 2011/5

This is a SEO version of Kozmos 2011/5 Page 31
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Slnečná aktivita jún-júl 2011 (Milan Rybanský)
Dá sa povedať, že aktivita Slnka je na normálnej úrovni. Wolfovo číslo aj rádiový index presahuje občas číslo 100, vyskytujú sa aj erupcie, a po konci sledovaného obdobia, v dňoch 4. – 8. augusta sa vyskytli aj erupcie triedy X.
Zdá sa, že je všetko v poriadku, Slnko sa správa tak, ako o tom píšu monografie. Napriek tomu prevláda v nášom vnútri pocit neistoty. Čo bude ďalej? Bude to tak postupovať k maximu? Alebo nás čaká nejaký ďalší neočakávaný priebeh, podobne, ako to bolo v nedávnom minime.
Podľa môjho názoru nikto v súčasnosti nevie odpoveď na tieto otázky. Naše znalosti o priebehu slnečnej aktivity sú na úrovni spred päťdesiatich rokov. Pozeral som metódy predpovede, ktoré používa SIDC – Solar Influences Data Analysis Center (ROYAL OBSERVATORY OF BELGIUM Av. Circulaire, 3 - B-1180 BRUSSELS) a zistil som, že pochádzajú od Dr. Waldmeiera zo štyridsiatych rokov minulého storočia.
Napriek mohutnému rozvoju pozorovacej techniky sa nám zatiaľ nepodarilo preniknúť k podstate základných problémov slnečnej fyziky. O príčinách by bolo možné uvažovať, ale vyžadovalo by si to viac priestoru a účasť viacerých skutočných pracovníkov v odbore (a nie iba manažérov, prípadne publicistov).
Zmätok v informáciach často spôsobujú aj samotní výskumníci, zrejme v snahe nadhodnotiť svoj výsledok kvôli finančnej podpore projektu. Ako príklad zmätenej informácie o probléme ohrevu koróny môžeme uviesť niektoré výsledky z prehľadu Žeň objevu 2009, str. 18. – 19. v KOZMOSE č. 4.
Uvádza sa tam, že D. Jess a i. objavili Alfvénové torzné vlny... prenášajú tak energiu, potrebnú
k doposiaľ neobjasnému ohrevu slnečnej koróny až na 10 MK; M. Aschwanden rekonštruoval trojrozmernú štruktúru koronálnych slučiek... je to cenný príspevok k riešeniu otázky, prečo je koróna tak horúca...
B. de Pontieu a i. uvádza, že príčinu horúcej koróny treba hľadať... v súhre konvekcie a  magnetického poľa... ďalej sa hovorí, že koróna sa ohrieva prostredníctvom spikulí...
Podľa mňa, na to, aby sa niečo mohlo ohriať, musí byť studené. Studenú hmotu koróny ešte nik nevidel. Hmota sa do koróny dostáva už horúca. Treba si položiť otázkou, odkiaľ sa tam taká horúca nabala, keď vieme, že celá hmota koróny sa priemerne v priebehu pol hodiny rozpýli do medziplanetárneho priestoru.

Sonda Dawn pri Veste
Záhady okolo antihmoty ubúdajú
Lovec slnečných zatmení
Tmavá energia a zánik vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.