Kozmos 2011/5

This is a SEO version of Kozmos 2011/5 Page 32
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Dvojhvězdy a exoplanety v interakci s Tatrami (Jiří Grygar, Fyzikální ústav AV ČR, Praha))
Vuplynulém létě se mezi turistické návštěvníky v Tatrách vmísilo na 170 astronomů ze všech kontinentů, aby se v hotelu Academia ve Staré Lesné zúčastnili ve dnech 18. až 22. července v pořadí již 282. sympozia Mezinárodní astronomické unie (IAU). Pokud mne paměť neklame, jde o teprve čtvrté sympozium IAU konané v Tatrách. První dvě (č. 33 a 34) se uskutečnila v r. 1967 v návaznosti na XIII. valné shromáždění IAU, jež se konalo v srpnu toho roku v Praze, a to třetí se konalo v r. 2004 v Popradu s pořadovým číslem 224. IAU začala pořádat prestižní sympozia v r. 1953, takže v průměru jich bývá asi pět za rok. Smyslem sympozií je probrat mezi specialisty aktuální otázky daného oboru astronomie podrobněji, než je to možné jednou za tři roky na valných shromážděních. Popularita sympozií stále roste, protože počet účastníků umožňuje, aby si během týdne mohl promluvit každý s každým a hlavně vyslechnout v plénu všechny příspěvky. V novější době je však přihlášených příspěvků tolik, že důležitou součástí sympozií bývají také vývěsky v předsálí zasedání, kde mohou autoři vystavit plakáty velkého formátu, aby si je o přestávkách mohli všichni účastníci prohlédnout. Program tatranského sympozia s názvem Od interagujících dvojhvězd k exoplanetám: základní nástroje modelování připravil v předstihu 19-členný vědecký organizační komitét pod vedením Prof. Mercedes Richardsové a Prof. Ivana Hubeného z USA...

Sonda Dawn pri Veste
Záhady okolo antihmoty ubúdajú
Lovec slnečných zatmení
Tmavá energia a zánik vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.