Kozmos 2011/5

This is a SEO version of Kozmos 2011/5 Page 35
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Tatranskí slniečkari pozorovali na ďalšom veľkom ďalekohľade (JÚLIUS KOZA, AÚ SAV Tatranská Lomnica)
Pracovníci Oddelenia fyziky Slnka Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici už takmer dve desaťročia skúmajú našu najbližšiu hviezdu pomocou špičkových prístrojov na astronomických observatóriách Kanárskych ostrovov. Cieľom ich pozorovacích kampaní najčastejšie bol a stále je Vákuový vežový ďalekohľad (viac Kozmos 4/2010, str. 21 – 23), ktorý prevádzkuje Kiepenheuerov inštitút pre fyziku Slnka vo Freiburgu na Observatorio del Teide na ostrove Tenerife. V druhej polovici minulého desaťročia tatranskí slniečkari realizovali svoje pozorovacie programy aj na Švédskom slnečnom ďalekohľade a Holandskom otvorenom ďalekohľade (viac Kozmos 5/2007, str. 24 – 26; 4/2010, str. 21 – 23). Oba spomenuté ďalekohľady sú na Observatorio del Roque de los Muchachos (v preklade: observatórium na skale chlapcov) na ostrove La Palma...

Sonda Dawn pri Veste
Záhady okolo antihmoty ubúdajú
Lovec slnečných zatmení
Tmavá energia a zánik vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.