Kozmos 2011/5

This is a SEO version of Kozmos 2011/5 Page 37
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Vyrástla hvezdárnička v Dohňanoch (Rudolf Formánek, Dohňany)
Na hornom Považí sa astronómii celkom dobre darí. Aj keď tu nemáme žiadne profesionálne zariadenie, pracuje tu kabinet Juraja Bardyho, ktorý združuje nadšencov zo širokého okolia. Podstatnú zásluhu na tom má naša „astronomická mama“, pani Mária Labudíková. Keďže najbližšia hvez− dáreň je až v Žiline, vyrástlo u nás niekoľko súkromných pozorovateľní. Svoje hvezdárničky tu majú páni Marián Mičúch (Plevník−Drieňové), František Michálek (Považská Teplá), Boris Kardoš (Prečín) a Zdeno Velič (Beluša). Tohto roku som aj ja prispel svojou troškou do mlyna. Podarilo sa mi postaviť na mojej záhrade po viac než roku malú pozorovateľňu. Je štvorcového pôdorysu 2,5×2,5 m, systému roll−off. Strecha sa odsúva po 6 m dlhých koajničkách. Predná a zadná stena sú sklápacie...

Perzeidy z Hrušova (Michal Lachký)
V noci z 12 na 13.augusta nastalo maximum najznámejšieho meteorického roja Perzeidy. Tohto roku síce predpovedi neprial Mesiac, ktorý bol pár hodín pred splnom, ale ani to neodradilo od pozorovania dvanástich nadšencov nočnej oblohy. Najťažšie bolo rozhodnúť sa pre lokalitu, kam pôjdeme pozorovať. Napokon to vyhral Skýcov, kde sme boli aj minulý rok, ale tentoraz sme išli kilometer južnejšie na hrad Hrušov...

LAT 2011 v Sátoraljaújhely (RNDr. Zdeněk Komárek Hvezdáreň v Michalovciach)
V dňoch 3. – 9. 7. 2011 usporiadala Hvezdáreň v Michalovciach po druhý raz svoj Letný astronomický tábor (LAT) v maďarskom meste Sátoraljaújhely. Zúčastnilo sa ho 12 detí vo veku 9 – 14 rokov a traja pracovníci našej hvezdárne. Súčasne s naším táborom mala aj hostiteľská Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná škola a internát v Sátoraljaújhely svoj astronomický tábor a niektoré prednášky a aktivity boli spoločné, samozrejme, aj s prekladom do maďarčiny či slovenčiny. Okrem toho sa v internáte i v priestoroch tejto školy konal Maďarský národný astronautický tábor, na ktorom sa zúčastnilo do 30 stredoškolákov z Budapešti a ich prednášajúci...

Sonda Dawn pri Veste
Záhady okolo antihmoty ubúdajú
Lovec slnečných zatmení
Tmavá energia a zánik vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.