Kozmos 2011/5

This is a SEO version of Kozmos 2011/5 Page 5
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Zvláštna skalnatá exoplanéta (OGLE Press Release)
Je desaťkrát hmotnejšia ako Zem. Materskú hviezdu, (0,5 Slnka), obieha vo vzdialenosti 3,2 AU. Táto planéta je ďalším dôkazom toho, čo astronómovia vytušili už po objave prvých extrasolárnych systémov: teórie, sformované podľa modelu našej Slnečnej sústavy nemajú ani zďaleka všeobecnú platnosť. Na formovanie planét vplýva celý rad okolností: parametre protoplanetárneho disku, pripúšťajúce zrod rýchlym kolapsom i postupnou akréciou hmoty; vzdialenosť od hviezdy počas nabaľovania hmoty; i vplyv gravitačného biliardu na prvú sústavu planét a ním vyvolané migrácie smerom k hviezde i od nej. Vrátane gravitačného vyhostenia z rodiny planét...

SuperZem okolo blízkej hviezdy (MIT Press Release)
Jednou z prvých hviezd, pri ktorej objavili exoplanétu, je 55 Cancri. Stalo sa v roku 1997. Dnes vieme, že okolo tejto hviezdy obieha najmenej 5 planét. Najvnútornejšia z nich, 55 Cnc e, sa podľa najnovších pozorovaní prejavuje prezrádza periodickými zákrytmi. Vďaka zákrytom sa astronómovia dozvedeli viac aj o materskej hviezde. 55 Cnc je v každom ohľade zaujímavou sústavou. Je to vlastne dvojhviezda, vzdialená 41 svetelných rokov od Zeme. Väčšiu zložku tvorí žltá trpaslíčia hviezda obiehajúca spoločné ťažisko s červeným trpaslíkom, vzdialeným od nej 1 000 AU. Väčšiu hviezdu 6. magnitúdy môžeme rozlíšiť aj voľným okom..

Sonda Dawn pri Veste
Záhady okolo antihmoty ubúdajú
Lovec slnečných zatmení
Tmavá energia a zánik vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.