Kozmos 2011/5

This is a SEO version of Kozmos 2011/5 Page 6
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

UZ For: dvojviezda s dvoma obrími planétami (SAOO)
UZ For je mimoriadne tesná dvojhviezda. Biely trpaslík a červený trpaslík obehnú spoločné ťažisko za niekoľko hodín! Obe hviezdy, o niečo menšie ako Slnko, sú k pozemskému pozorovateľovi sklonené tak, že môže pozorovať ich vzájomné zákryty. Zákryty nie sú pravidelné, niekedy sa oneskorujú, inokedy sa prejavia skôr. Práve tieto nepravidelnosti priviedli astronómov zo South African Astronomical Observatory (SAAO) na myšlienku, že poruchy môžu spôsobovať masívne planéty, krúžiace okolo dvojhviezdy. Vypočítali hmotnosti oboch planét (6 až 8 J), pričom jedna obehne hviezdy za 6, druhá za 16 rokov. Systém sa zatiaľ nedá pozorovať priamo...

Kepler-7b s neočakávane vysokým albedom (Kepler Press Release)
Lovci exoplanét donedávna ovjavovali najviac exoplanét pomocou merania zmien radiálnej rýchlosti hviezd. Takto vplýva na pohyb materských hviezd gravitácia veľkých exoplanét. Po vypustení vesmírneho ďalekohľadu Kepler, ktorý dokáže zmerať nepatrné zníženie jasnosti hviezd, spôsobené zákrytmi planét, čo okolo nich krúžia, väčšinu objavovaných exoplanét objavujeme týmto spôsobom. Metóda merania radiálnych rýchlostí je však ešte vždy efektívna najmä pri objavovaní masívnych planét na blízkych obežných dráhach. Nazývame ich „horúce jupitery“..

Sonda Dawn pri Veste
Záhady okolo antihmoty ubúdajú
Lovec slnečných zatmení
Tmavá energia a zánik vesmíru

FlippingBook page flip extension for Joomla.