Kozmos 2009/3

This is a SEO version of Kozmos 2009/3 Page 2
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Skupina galaxií Arp 194. V hornej (severnej) časti snímky sa rozpadajú
poskrúcané špirálové ramená, preskupujúce sa okolo jadier najmenej dvoch interagujúcich galaxií. Celkom vpravo je normálna, gravitáciou hmotnejších susedov ešte nerozhádzaná špirálová galaxia. V dolnej (južnej) časti snímky je jednoduchá špirála, v ktorej sa formujú mladé hviezdy. Galaxie spája „hviezdna fontána“, šíriaca sa zhora nadol. Tvorí ju niekoľko veľkých hviezdokôp, poskladaných z niekoľkých tuctov malých hviezdokôp. Vo fontáne je niekoľko miliónov mladých hviezd, ktoré sa sformovali v prachoplynových oblakoch, zahustených interakciou galaxií. Snímku exponoval Hubblov vesmírny ďalekohľad 19. apríla 2009. Snímku zverejnili v deň 19. narodenín HST. Bilancia najúspešnejšieho vesmírneho ďalekohľadu: 880 000 pozorovaní; 570 000 fotografií z 29 000 objektov na oblohe.

Astrofoto 2008
Zem. Jedinečná v celom vesmíre ?
Prvá terestrická planéta
Astronómia v kórejskej republike

FlippingBook page flip extension for Joomla.