Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Galéria 2019


Kompozitný snímok 38 meteorov roja Kvadrantidy získaný meteorickou kamerou v noci 3/4.1.2019. Zábery nie sú opravené o rotáciu oblohy, ale napriek tomu, je možné približne určiť smer k radiantu. Medzi prvým a posledným zaznamenaným meteorom je odstup 9,5 hodiny. Autor: Peter Dolinský.Dva meteory z noci 2./3. 1. 2019. Autor: Peter Dolinský.


Kométa Wirtanen 31.decembra 2018 od 21:00 do 23.05 UT (expozície ukončené predčasne kvôli ohňostrojom). Canon 6D + Canon 2.8/200. Autor: Peter Dolinský.


Pohyb kométy Giacobini-Zinner po oblohe v období 3.-13. augusta 2018. Canon 6D + Canon 2.8/200, 1605 záberov, celková exp. doba 13h 22min. Autor: Peter Dolinský.