Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

ZMAS

Zraz mladých astronómov Slovenska


 

ZMAS je určený pre všetkých záujemcov o astronómiu z radov mládeže. Odborný program počas dňa pozostáva z prednášok, spracovania napozorovaného materiálu, konzultácií s prednášateľmi a odborným dozorom, pozorovania Slnka. Odborný program počas noci: vyhľadávanie objektov, základy fotografovania objektov, pozorovanie premenných hviezd, metódy pozorovania meteorov.