Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Slnečný seminár 2018

Úvod

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 24. slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 21. - 25. mája v hoteli CLUB v Kežmarku

 

 Návratka č. 1

Cieľ seminára

Cieľom seminára je prezentovať nové výsledky slnečnej fyziky a z oblasti vzťahov Slnko - Zem ako i poskytnúť prehľad o súčasnom stave vo vybraných oblastiach slnečnej fyziky, geofyziky, meteorológie a klimatológie. Samostatný priestor bude venovaný prezentácii prác študentov a doktorandov univerzitných a akademických pracovísk a výsledkom odbornej a popularizačnej práce hvezdární SR a ČR.

Pozvané referáty, ústne prednesené príspevky i postery sa budú týkať nasledovných oblastí: fyzikálne javy v slnečnej atmosfére, slnečná aktivita, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie a jeho vplyv na geoaktivitu, meteorologické a klimatické procesy.

Z referátov prednesených na seminári plánuje SÚH vydať Zborník referátov v elektronickej forme na DVD.

Vedecký organizačný výbor seminára

Marcela Bodnárová, AsÚ SAV Tatranská Lomnica; Ivan Dorotovič (predseda), SÚH Hurbanovo a Slnečná sekcia SAS pri SAV; Elena DzifčákováAsÚ AV ČR Ondřejov; Ladislav Pastorek, SÚH Hurbanovo; Michal Sobotka, AsÚ AV ČR Ondřejov a Sluneční sekce ČAS; Fridrich Valach, Geomagnetické observatórium Ústavu vied o Zemi SAV, Hurbanovo.

 

Organizátori seminára

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

tel.: +421 (0) 35/2451102 (ústredňa), +421 (0) 35/2451114 (E. Hodálová, priamo), +421 (0) 35/2451115 (I. Dorotovič, priamo),

fax.: +421 (0)35/7602487, e-mail: eleonora.hodalova [at] suh.sk, ivan.dorotovic [at] suh.sk

Lokálny organizačný výbor slnečného seminára

Ivan Dorotovič (predseda), Eleonóra Hodálová, Anna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec

 

Slnečná sekcia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

(finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

 

Sluneční sekce České astronomické společnosti

(finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

Predbežný program seminára

  • Pondelok, 21. mája - popoludní - príchod a prezentácia účastníkov, večera
  • Utorok, 22. mája – predpoludním - otvorenie seminára a odborný program, popoludnie - odborný program
  • Streda, 23. mája - predpoludním - odborný program, popoludnie – exkurzia
  • Štvrtok, 24. mája - odborný program, večer - slávnostná večera
  • Piatok, 25. mája - odborný program, poludnie - ukončenie seminára, obed

Podrobný program seminára bude uverejnený do konca apríla 2018.