Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Návratka

Návratka č. 2

24. celoštátny slnečný seminár - Kežmarok, 21. - 25. máj 2018


. . . [prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 30. 4. 2018]


 


 

.

Záujem o vegetariánsku stravu

Záväzne sa prihlasujem na 24. celoštátny slnečný seminár a som si vedomý (-á), že v prípade neúčasti mi budú dané k náhrade všetky náklady s tým spojené.