Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Návratka

Návratka č. 1

24. celoštátny slnečný seminár, okres Kežmarok,  21. - 25. máj 2018


[prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 31. 1. 2018]


 

.

Záujem o ubytovanie v JEDNOPOSTEĽOVEJ alebo DVOJPOSTEĽOVEJ izbe, prípadne BEZ UBYTOVANIA?


[je to predbežná nezáväzná voľba - možno to ešte do konca apríla zmeniť; ceny ubytovania budú upresnené v marci 2018]

Výber typu izby *


.


.

Plánujem predniesť Referát(-y) / Prezentovať Poster (-y)

*

Abstrakt(-y) prosíme poslať elektronickou poštou na adresu eleonora.hodalova [at] suh.sk ako dokument MS Word alebo ASCII text najneskôr do 20. 3. 2018


.

.

Prihlasujem sa na 24. celoštátny slnečný seminár, ktorý sa bude konať v dňoch 21. - 25. mája 2018.

.