Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Finančné zabezpečenie

Registračný poplatok: .................................................................................................................... 50,00
- znižený RP pre pracovníkov hvezdární SR, študentov univerzít a doktorandov .................... 20,00 € 
(organizačné náklady, programové materiály seminára, zborník referátov a poznávacia exkurzia)

Ubytovanie: v Kežmarku v:

jednolôžkovej izbe ..................... 29,00 €/noc/osoba .............  116,00 €/seminár/osoba,

dvojlôžkovej izbe .................... .. 23,00 €/noc/osoba ...............  92,00 €/seminár/osoba

 [cena raňajok je zahrnutá do ceny ubytovania]

 

Strava na celý pobyt: ............................................... 4 x 11,00 € = 44,00 €                                                                                                                                                        [4 x (R-O-V); cena raňajok je zahrnutá do ceny ubytovania]

<Príplatok na stravu ......................................................................... 8,00 €/seminár
(nad rámec výšky náhrad celodenného stravného - *tento príplatok platia len účastníci, ktorým SÚH hradí stravné)>
Príplatok na slávnostnú večeru:
................................................... 10,00
(zaplatia účastníci pri prezentácii)

 

CELKOVÁ PLATBA prijatá od: 1. pracovníka hvezdárne SR: registračný poplatok 20,00 €,  príplatok na stravu (nad rámec výšky náhrad celodenného stravného) 8,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 10,00 €. SPOLU:  38,00 €.

2. študenta univerzity/doktoranda: registračný poplatok 20,00 €,  cena ubytovania podľa typu izby, strava na celý pobyt 44,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 10,00 €SPOLU: 74,00 € + cena ubytovania podľa typu izby.

3. pracovníka SAV / AV ČR, univerzity v SR a ČR, SHMÚ / ČHMÚ, hvezdárne ČR a iného účastníka, na ktorého sa nevzťahujú body 1. a 2.: registračný poplatok 50,00 €cena ubytovania podľa typu izby, strava na celý pobyt 44,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 10,00 €.  SPOLU: 104,00 € + cena ubytovania podľa typu izby.

4. účastník seminára, ktorý nebude ubytovaný v hoteli a bude sa zúčastňovať iba odborného programu seminára: registračný poplatok 50,00 € alebo 20,00 €,  strava (bez raňajok) 11,00 €/deň a príplatok na slávnostnú večeru 10,00 €.

 

Uvedené finančné náklady súvisiace s účasťou na seminári sú orientačné a môžu sa zmeniť v závislosti na vývoji cien!!!

 

Cestovné náklady si hradí každý účastník z vlastných finančných zdrojov. 

 

Upozorňujeme účastníkov seminára, aby všetky skutočnosti týkajúce sa pobytu na seminári (napr. požiadavky na ubytovanie a stravu) uviedli najneskôr v druhej návratke (v apríli 2018), aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a aby organizátori mohli všetko včas zabezpečiť.