Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Fotogaléria z 23.CSS

Fotogaléria z 23. celoštátneho slnečného seminára

 

Účastníci seminára pred Hotelom KLAR

 

 

Ďalšie fotografie (v súboroch PDF)

 

I. Dorotovič - J. Karlovský - L. LenžaP. Rapavý