Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Fotogaléria z 24.CSS

Fotogaléria z 24. celoštátneho slnečného seminára

 

Účastníci seminára pred Hotelom CLUB

 

Účastníci seminára pred Hotelom CLUB

 

Ďalšie fotografie (v súboroch PDF)

 

I. Dorotovič   O. Dudnik  -  I. Kuvik  -  J. Karlovský