Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Abstrakty

Abstrakty Vašich príspevkov zasielajte elektronickou poštou (adresa eleonora.hodalova [at] suh.sk ) najneskôr do 20. 3. 2018. Prosíme, abstrakty posielajte ako prílohy e-mailu pripravené v textovom editore MS Word, alebo ako čistý ASCII text.