Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Slnečný seminár 2018

Predbežné finančné zabezpečenie

Registračný poplatok: .................................................................................................................... 50,00
- znižený RP pre pracovníkov hvezdární SR, študentov univerzít a doktorandov .................... 20,00 € 
(organizačné náklady, programové materiály seminára, zborník referátov a poznávacia exkurzia)

Ubytovanie: v Kežmarku v:

jednolôžkovej izbe ..................... 29,00 €/noc/osoba .............  116,00 €/seminár/osoba,

dvojlôžkovej izbe .................... .. 23,00 €/noc/osoba ...............  92,00 €/seminár/osoba

 [cena raňajok je zahrnutá do ceny ubytovania]

 

Strava na celý pobyt: ............................................... 4 x 11,00 € = 44,00 €                                                                                                                                                        [4 x (R-O-V); cena raňajok je zahrnutá do ceny ubytovania]

<Príplatok na stravu ......................................................................... 8,00 €/seminár
(nad rámec výšky náhrad celodenného stravného - *tento príplatok platia len účastníci, ktorým SÚH hradí stravné)>
Príplatok na slávnostnú večeru:
................................................... 10,00
(zaplatia účastníci pri prezentácii)

 

CELKOVÁ PLATBA prijatá od: 1. pracovníka hvezdárne SR: registračný poplatok 20,00 €,  príplatok na stravu (nad rámec výšky náhrad celodenného stravného) 8,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 10,00 €. SPOLU:  38,00 €.

2. študenta univerzity/doktoranda: registračný poplatok 20,00 €,  cena ubytovania podľa typu izby, strava na celý pobyt 44,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 10,00 €SPOLU: 74,00 € + cena ubytovania podľa typu izby.

3. pracovníka SAV / AV ČR, univerzity v SR a ČR, SHMÚ / ČHMÚ, hvezdárne ČR a iného účastníka, na ktorého sa nevzťahujú body 1. a 2.: registračný poplatok 50,00 €cena ubytovania podľa typu izby, strava na celý pobyt 44,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 10,00 €.  SPOLU: 104,00 € + cena ubytovania podľa typu izby.

4. účastník seminára, ktorý nebude ubytovaný v hoteli a bude sa zúčastňovať iba odborného programu seminára: registračný poplatok 50,00 € alebo 20,00 €,  strava (bez raňajok) 11,00 €/deň a príplatok na slávnostnú večeru 10,00 €.

 

Uvedené finančné náklady súvisiace s účasťou na seminári sú orientačné a môžu sa zmeniť v závislosti na vývoji cien!!!

 

Cestovné náklady si hradí každý účastník z vlastných finančných zdrojov. 

 

Upozorňujeme účastníkov seminára, aby všetky skutočnosti týkajúce sa pobytu na seminári (napr. požiadavky na ubytovanie a stravu) uviedli najneskôr v druhej návratke (v apríli 2018), aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a aby organizátori mohli všetko včas zabezpečiť.

Predbežná registrácia účasti

Záujemci o účasť na 24. celoštátnom slnečnom seminári s medzinárodnou účasťou sa môžu predbežne registrovať do 31. 1. 2018 vyplnením on-line návratky.

Podrobné informácie o odbornom programe, ubytovaní a aktuálnych finančných nákladoch spojených s účasťou na seminári a tiež pokyny pre autorov referátov budú uverejnené v apríli 2018 na stránke seminára a všetkým prihláseným účastníkom bude zaslané oznámenie o tomto uverejnení elektronickou poštou.

24th NSPM - brief english version

24th National Solar Physics Meeting, 21 - 25 May 2018, Kežmarok, Slovakia  

 

Slovak Central Observatory in Hurbanovo organises the 24th National Solar Physics Meeting which will be held from

21 to 25 May 2018 in Kezmarok region.

The goal of the Meeting is to present new results of solar physics and from the field of the Sun-Earth connections,

to provide overview of present status in selected fields of solar physics, geophysics, meteorology and climatology.

A separate space will be devoted to the presentation of research results of undergraduate and PhD students

of university and academic departments and also to results of scientific and popularisation activities of Astronomical

Observatories in the Slovak Republic and the Czech Republic. Invited talks, short contributions and posters should

cover the following fields: physical phenomena in the solar atmosphere, solar activity, total solar eclipses,

space weather and geoactivity.

The SCO plan to publish Proceedings of the meeting in an electronic version on CD and at our webpage

(Proceedings of the 23rd NSPM, Liptovský Mikuláš 2016 - several papers published in English).

 

Organizers:

  • Slovak Central Observatory, Komarnanska 134, SK-94701 Hurbanovo, Slovakia;

tel.: +421 35 2451115 (I. Dorotovič, direct), e-mail: ivan.dorotovic [at] suh.sk

Local Organizing Committee:

Ivan Dorotovič (chairperson), Eleonóra Hodálová, Anna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec [SCO Hurbanovo]

  • Solar Section of the Slovak Astronomical Society of the Slovak Academy of Sciences
  • Solar Section of the Czech Astronomical Society

 

 

 

Scientific Organizing Committee:

Marcela BodnárováAstronomical Institute of SAS Tatranská Lomnica (Slovakia); Ivan Dorotovič(chairperson), SCO Hurbanovo (Slovakia) and the Solar Section of the Slovak Astronomical Society; Elena DzifčákováAstronomical Institute of ASČR Ondřejov (Czech Rep.); Ladislav Pastorek, SCO Hurbanovo (Slovakia); Michal Sobotka, Astronomical Institute of ASČR Ondřejov (Czech Rep.) and the Solar Section of the Czech Astronomical Society; Fridrich ValachGPI SAS Bratislava - Geomagnetic Observatory Hurbanovo (Slovakia).

 

Scientific program of the meeting: will be available in April 2018. 

 

 

 

Abstrakty

Abstrakty Vašich príspevkov zasielajte elektronickou poštou (adresa eleonora.hodalova [at] suh.sk ) najneskôr do 20. 3. 2018. Prosíme, abstrakty posielajte ako prílohy e-mailu pripravené v textovom editore MS Word, alebo ako čistý ASCII text.