Slnečný seminár 2020

Úvod

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove organizuje 25. slnečný seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. - 23. októbra 2020 v Hoteli Magnólia v Piešťanoch

 

Návratka č. 2 

Cieľ seminára

Cieľom seminára bude prezentovať nové výsledky slnečnej fyziky a z oblasti vzťahov Slnko - Zem ako i poskytnúť prehľad o súčasnom stave vo vybraných oblastiach slnečnej fyziky, geofyziky, meteorológie a klimatológie. Samostatný priestor bude venovaný prezentácii prác študentov a doktorandov univerzitných a akademických pracovísk a výsledkom odbornej a popularizačnej práce hvezdární SR a ČR.

Pozvané referáty, ústne prednesené príspevky i postery by sa mali týkať nasledovných oblastí: fyzikálne javy v slnečnej atmosfére, slnečná aktivita, úplné zatmenia Slnka, kozmické počasie a jeho vplyv na geoaktivitu, meteorologické a klimatické procesy.

Z referátov prednesených na seminári plánuje SÚH vydať Zborník referátov v elektronickej forme na DVD.

Vedecký organizačný výbor seminára

Ivan Dorotovič (predseda), SÚH Hurbanovo a Slnečná sekcia SAS pri SAV; Elena DzifčákováAsÚ AV ČR Ondřejov; Peter GömöryAsÚ SAV Tatranská Lomnica; Ladislav Pastorek, SÚH Hurbanovo; Michal Sobotka, AsÚ AV ČR Ondřejov a Sluneční sekce ČAS; Fridrich Valach, Geomagnetické observatórium Ústavu vied o Zemi SAV, Hurbanovo.

 

Organizátori seminára

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

tel.: +421 (0) 35/2451102 (ústredňa), +421 (0) 35/2451114 (E. Hodálová, priamo), +421 (0) 35/2451115 (I. Dorotovič, priamo),

fax.: +421 (0)35/7602487, e-mail: eleonora.hodalova [at] suh.sk, ivan.dorotovic [at] suh.sk

Lokálny organizačný výbor slnečného seminára

Ivan Dorotovič (predseda), Eleonóra Hodálová, Anna Lovászová, Ladislav Pastorek, Marián Vidovenec

 

Slnečná sekcia Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV

(finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

 

Sluneční sekce České astronomické společnosti

(finančná spoluúčasť pri organizovaní seminára a vydaní Zborníka referátov)

Predbežný program seminára

  • Pondelok, 19. októbra 2020 – popoludní - príchod a prezentácia účastníkov, večera
  • Utorok, 20. októbra 2020 – predpoludním - otvorenie seminára a odborný program, popoludnie - odborný program
  • Streda, 21. októbra 2020 – predpoludním - odborný program, popoludnie – exkurzia
  • Štvrtok, 22. októbra 2020 – odborný program, večer - slávnostná večera
  • Piatok, 23. októbra 2020 – odborný program, poludnie - ukončenie seminára, obed

Podrobný program seminára bude uverejnený v priebehu septembra 2020.