Finančné zabezpečenie

Registračný poplatok: ................................................................................................................... 50,00
- znižený RP pre pracovníkov hvezdární SR, študentov univerzít a doktorandov .................... 20,00 € 
(organizačné náklady, programové materiály seminára, zborník referátov a poznávacia exkurzia)

Ubytovanie v Hoteli Magnólia v Piešťanoch:

jednolôžková izba ..................... 50,00 € / noc / osoba ..............  200,00 € /seminár / osoba + kúpeľný poplatok,

(resp. dvojlôžková izba obsadená jednou osobou)

dvojlôžková izba .................... .. 30,00 € / noc /osoba ...............  120,00 € / seminár / osoba + kúpeľný poplatok,

kúpeľný poplatok..........................1,50  / noc / osoba ...............      6,00 € / seminár / osoba

 [cena raňajok je zahrnutá do ceny ubytovania]

 

Strava na celý pobyt: ............................................... 4 x 14,00 € = 56,00 €                                                                                                                                                        [4 x (R-O-V); cena raňajok je zahrnutá do ceny ubytovania]

<*Príplatok na stravu ....................................................................... 9,60 €/ seminár
(nad rámec výšky náhrad celodenného stravného - *tento príplatok platia len účastníci, ktorým SÚH hradí stravné)>
Príplatok na slávnostnú večeru:
................................................... 11,00
(zaplatia účastníci pri prezentácii)

 

CELKOVÁ PLATBA prijatá od: 1. pracovníka hvezdárne SR: registračný poplatok 20,00 €,  príplatok na stravu (nad rámec výšky náhrad celodenného stravného) 9,60 € a príplatok na slávnostnú večeru 11,00 €. SPOLU:  40,60 €.

2. študenta univerzity/doktoranda: registračný poplatok 20,00 €,  cena ubytovania podľa typu izby, strava na celý pobyt 56,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 11,00 €SPOLU: 87,00 € + cena ubytovania podľa typu izby.

3. pracovníka SAV / AV ČR, univerzity v SR a ČR, SHMÚ / ČHMÚ, hvezdárne ČR a iného účastníka, na ktorého sa nevzťahujú body 1. a 2.: registračný poplatok 50,00 €cena ubytovania podľa typu izby, strava na celý pobyt 56,00 € a príplatok na slávnostnú večeru 11,00 €.  SPOLU: 117,00 € + cena ubytovania podľa typu izby.

4. účastník seminára, ktorý nebude ubytovaný v hoteli a bude sa zúčastňovať iba odborného programu seminára: registračný poplatok 50,00 € alebo 20,00 €,  strava (bez raňajok) 14,00 €/deň a príplatok na slávnostnú večeru 11,00 €.

 

Uvedené finančné náklady súvisiace s účasťou na seminári sú orientačné a môžu sa zmeniť v závislosti na vývoji cien!!!

 

Cestovné náklady si hradí každý účastník z vlastných finančných zdrojov. 

 

Upozorňujeme účastníkov seminára, aby všetky skutočnosti týkajúce sa pobytu na seminári (napr. požiadavky na ubytovanie a stravu) uviedli najneskôr v druhej návratke (v septembri 2020), aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a aby organizátori mohli všetko včas zabezpečiť.