Pokyny autorom

Abstrakty Vašich príspevkov zasielajte elektronickou poštou (adresa eleonora.hodalova [at] suh.sk ) najneskôr do 7. 8. 2020Prosíme, abstrakty posielajte ako prílohy e-mailu pripravené v textovom editore MS Word, alebo ako čistý ASCII text.

 

Časový rozsah pre prehľadové referáty je 35 min. + 5 min. diskusia a pre krátke referáty 18 + 2 min. diskusia.

Vzhľadom na to, že na seminári bude prítomných niekoľko kolegov/kolegýň, ktorí/ktoré nerozumejú po slovensky/česky,

prosíme podľa možnosti pripraviť prezentáciu v angličtine a prednášať podľa rozpisu v programe vo svojom rodnom jazyku

(ak Vám však nevyhovuje príprava prezentácie v angličtine, môžete ju mať samozrejme pripravenú vo svojom rodnom jazyku).

Panely pre posterové prezentácie majú rozmer 85 cm (šírka) x 135 cm (výška). Poster prosíme pripraviť vo svojom rodnom jazyku.

 

Z referátov prednesených na seminári SÚH pripraví WWW stránku s referátmi a vydá Zborník referátov na CD/DVD,

ktorý plánujeme publikovať ako recenzovaný zborník.

Pokyny pre prípravu textu priamo v štýle zborníka v textovom editore MS WORD sú v súbore pokyny25.pdfvzor pre prípravu v editore MS WORD: dorotovic.doc [962 kB]

Do príspevkov môžete zaradiť farebné obrázky, animácie a pod. Príspevky v štýle zborníka prosíme odovzdať v digitálnej forme (vo formáte DOC a zároveň aj vo formáte PDF) podľa možnosti už v rámci seminára. Termín na odovzdanie článkov do Zborníka je najneskôr do 25. októbra 2020. Neskôr dodané príspevky nebudú zaradené do Zborníka !!! 

Tešíme sa na stretnutie s Vami a ostávame so srdečným pozdravom.

      Ivan Dorotovič                                                           Marián Vidovenec
predseda organizačného výboru                                  generálny riaditeľ SÚH

Hurbanovo, 8. júla 2020