Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Astrofoto

Astrofoto 2016 - prihlásení autori

Zoznam prihlásených autorov:

 

1. Róbert  Barsa Košice
2. Michal Bouček Písek, Česká republika
3. František Erben Slovenský Grob
4. Miroslav Grnja Bratislava
5. Petr Horálek Pardubice, Česká republika
6. Majo Chudý Vinohrady nad Váhom 
7. Peter Iláš Ovčiarsko
8. Ľubomír Janoštiak Brezno
9. Peter Jurista Horný Kolník
10. Gabriela Kotuliaková Bardejov
11. Leonard Kukľa Bardejov - Dlhá Lúka
12. Ľubomír Lenko Košice
13. Natália  Mokrášová Semerovo
14. Štefan Šimon Veľká nad Ipľom 
15. Libor Šmíd Plzeň,  Česká republika
16. Peter Valent Santovka
17. Michaela Zabáková Jarok

Podmienky súťaže Astrofoto 2016

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlasuje 39. ročník súťaže Astrofoto. Súťaž je určená všetkým amatérom a profesionálom v oblasti astronómie. Všetky kategórie sú bez vekového ohraničenia. Súťažné práce budú rozdelené do nasledovných tematických kategórií: 


1. Astronomické snímky. Do tejto kategórie patria astronomické snímky planét, komét, asteroidov, spektier astronomických objektov, bolidov, slnečnej fotosféry a chromosféry, detaily slnečných škvŕn, hviezdokopy, galaxie, hmloviny, Mesiac, zatmenia a konjunkcie, snímky súhvezdí a pod.

2. Variácie na tému Obloha. Táto kategória poskytuje autorom široké pole pôsobnosti. Patria sem snímky z mestského alebo prírodného prostredia, na ktorých je pôsobivo zachytený astronomický alebo atmosferický úkaz či objekt (konjunkcie nebeských telies, ich východy a západy, blesky, dúhy, halové javy a pod.), ako aj snímky dokumentujúce vzťah autora k astronómii (zábery z astronomických podujatí, astronomickej techniky a pod.).

 

Práce môžete zasielať do 31.1.2017.  

 

Čítať ďalej: Podmienky súťaže Astrofoto 2016