Astrofoto

Astrofoto 2017 - vyhodnotenie

Koncom marca tohto roka sa uskutočnilo vyhodnotenie fotografií 40. ročníka medzinárodnej súťaže Astrofoto. Tak ako po iné roky, porota sa stretla v priestoroch redakcie časopisu Kozmos, aby si jej členovia vzájomne vymenili dojmy z jednotlivých prác, ktoré zaslali súťažiaci a udelili ceny. V tomto ročníku rozhodovala iba štvorčlenná porota, pričom piaty člen poroty, ktorý sa nemohol osobne zúčastniť, poslal svoje hodnotenie mailom. Do súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo 19 súťažiacich a zaslali spolu 89 prác.

Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, v štatúte 40. ročníka boli uvedené 4 súťažné kategórie. Základné tematické rozdelenie Astronomické snímky a Variácie na tému obloha zostalo zachované, aby však mali svoju šancu aj začínajúci resp. málo pokročilí astrofotografi, tak pre tých skúsených bola v tematických celkoch vytvorená kategória Astromaster.

 

Čítať ďalej: Astrofoto 2017 - vyhodnotenie

Astrofoto 2016 - vyhodnotenie

V polovici apríla sa v redakcii Kozmosu zišla šesťčlenná porota zložená z profesionálnych fotografov, astronómov, grafikov a novinárov. Hodnotili 83 súťažných prác od 18. autorov a úloha to bola veru neľahká. Koľko ľudí, koľko profesií, toľko názorov a tak zasadnutie bolo tentokrát mimoriadne dlhé a miestami aj búrlivé. Každý prišiel s návrhom svojich favoritov, no tie sa niekedy značne rôznili a tak sa diskutovalo prečo áno a prečo nie... Jeden ocenil perfektné spracovanie, použitú techniku, ďalší mimoriadny nápad, no niekomu zase chýbala myšlienka či vadila nevhodná kompozícia. „Želiezka v ohni“ tu mali už skúsení astrofotografi vybavení skúsenosťami a kvalitnou technikou, no potešiteľná bola účasť aj nových autorov. Diskutovalo sa aj o zmene štatútu súťaže, aby bola zaujímavejšia pre širší aj mladší okruh záujemcov.

 

Čítať ďalej: Astrofoto 2016 - vyhodnotenie