Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Svieťme si na cestu...nie na hviezdy

Výsledky 5. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

Do 5. ročníka medzinárodnej fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“  sa zapojilo 43 autorov, ktorí zaslali 177 fotografií. Nakoľko tento rok je Medzinárodným rokom svetla, bola  pri tejto príležitosti vyhlásená aj samostatná kategória s množstvom invenčných fotografií.

 

 

Porota teda tento rok hodnotila práce v kategóriách:

  1. Ako rozhodne nesvietiť
  2. Správne svetlo
  3. Variácie na tému svetlo a tma
  4. Rok svetla

Prekvapenie v počte fotografií zaradených do jednotlivých kategórií sa ani tento rok nekonalo. Najmenej, len 10, sa venovalo správnemu osvetleniu, no aj tu boli problémy s tým, ako autori danú tému pochopili. Kategória Správne svetlo je venovaná správnemu osvetľovaniu, no ako sa zdá, vhodných príkladov je u nás stále ešte veľmi málo a tak bola tu bola udelená len jedna cena.

Čítať ďalej: Výsledky 5. ročníka fotografickej súťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“

Svieťme si na cestu...nie na hviezdy 2015

5 . ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“

 

Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Hvezdáreň v Rimavskej SoboteSlovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 5. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

 

Uzávierka súťaže: 31. 10. 2015

 

Čítať ďalej: Svieťme si na cestu...nie na hviezdy 2015