Operačný program Informatizácia spoločnosti

 

Facebook

Špecializované prednášky

Aktívne Slnko a jeho vplyv na Zem

Prednáška pre verejnosť (bude prezentovaná po anglicky)

Kde?: Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 134, Hurbanovo

Kedy?: 11. 5. 2018 (piatok), 17.30 hod.

 

Aktívne Slnko a jeho vplyv na Zem

Arkadiusz Berlicki, Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Česká republika

Čítať ďalej: Aktívne Slnko a jeho vplyv na Zem